Do tegorocznej edycji programu Narodowego Centrum Kultury ETNOPOLSKA wpłynęło 1846 wniosków (o ok. 50% więcej niż rok wcześniej)! Wyłoniono 308 beneficjentów.


 Wśród docenionych wniosków znalazł się przygotowany przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec.


Otrzymaliśmy dofinansowanie na zadanie pt. Plastyka w obrzędowa na Podhalu – cykl warsztatów.
Mamy dwa główne cele tego zadania. Pierwszym jest odtworzenie, zachowanie i powrót do zagadnienia tradycyjnej plastyki obrzędowej w zwyczajach dorocznych na Podhalu. Mamy tu na myśli dekoracje, ozdoby świąteczne i metody ich wykonania, które ulegają zapomnieniu. Drugim celem jest pokazanie jak tradycyjne podhalańskie motywy ornamenty i zdobnictwo można wykorzystać we współczesnym wzornictwie i przedmiotach codziennego użytku. W rezultacie tradycja i wiedza przekazywana z pokolenia na pokolenie trafi do uczestników warsztatów.