Ogłoszenia o konkursach

Zarządzenie Nr 17/2022 Wójta Gminy Czarny Dunajec - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury zleconych przez Gminę Czarny Dunajec w 2022 roku organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 17/2022 Wójta Gminy Czarny Dunajec - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury zleconych...

września

Zarządzenie Nr 17/2022 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 stycznia 2022r.   w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań...

Zarządzenie Nr 20/2022 z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie Ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1 na realizację zadań własnych Gminy Czarny Dunajec służących sprzyjaniu rozwojowi sportu, przez kluby sportowe działające na obszarze Gminy Czarny Dunajec

Zarządzenie Nr 20/2022 z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie Ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1 na realizację zadań własnych Gminy Czarny...

września

Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie Ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1 na realizację...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Czarny Dunajec w sprawie: przyznania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Czarny Dunajec dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Czarny Dunajec w sprawie: przyznania stypendiów sportowych...

września

O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10...

Stypendia i nagrody sportowe Wójta Gminy Czarny Dunajec w 2021 roku

Stypendia i nagrody sportowe Wójta Gminy Czarny Dunajec w 2021 roku

września

Przypominamy, że jest możliwość ubiegania się o stypendia  i nagrody sportowe Wójta Gminy Czarny Dunajec na 2021 rok. Stypendia i nagrody przyznawane...

Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 9 marca 2021r.  w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Czarny Dunajec w 2021 roku organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 9 marca 2021r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań...

września

Na podstawie art.11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art.13 ust. 1, art.15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003...

Ogłoszenie Wójta Gminy Czarny Dunajec  dotyczące wyboru projektów  na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Czarny Dunajec w 2021r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” w Konkursie nr 1/2021 po I etapie procedury konkursowej
Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 19 stycznia 2021r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury zleconych przez Gminę Czarny Dunajec w 2021 roku organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz powołania Komisji Konkursowej
Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Czarny Dunajec w zakresie kultury fizycznej i sportu przez kluby sportowe działające na obszarze Gminy Czarny Dunajec

Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych...

września

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2020 poz. 1133), art. 221 ust. 1 i...

Zarządzenie nr  198/2020 z dnia 28.10.2020r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021