O B W I E S Z C Z E N I E


Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713, 1378 i z 2021 r. poz. 1038) oraz §8 ust. 6 i 7 oraz §12 Regulaminu w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/136/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz. 1502) z a r z ą d z a m, co następuje:

Wójt Gminy Czarny Dunajec Zarządzeniem Nr 108/2021 z dnia 11 czerwca 2021r.


w sprawie: przyznania stypendiówsportowychoraz nagród i wyróżnień Gminy Czarny Dunajec dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.


Przyznał stypendia sportowe następującym sportowcom na łączną kwotę 26 900 zł (brutto):


Zuzanna PABIN

biegi narciarskie

Dorota PAJĄK

biegi narciarskie

Maria FATLA

biegi narciarskie

Piotr NOWAK

biegi narciarskie, skoki, biathlon

Jakub BARTYZOŁ

Biathlon

Bartłomiej CZECH

Skoki narciarskie i kombinacja norweska

Antoni KIDOŃ

Skoki narciarskie i kombinacja norweska

Mateusz MACIUSIAK

skoki narciarskie i kombinacja

Marcin BOBAK

skoki narciarskie i kombinacja

Zuzanna TRUCHAN

skoki narciarskie i kombinacja

Szymon BYRSKI

skoki narciarskie i kombinacja

Arkadiusz BEDNAR

skoki narciarskie i kombinacja, biathlon

Krzysztof LEJA

skoki narciarskie

Joanna SZWAB

skoki narciarskie

Krzysztof KIETA

skoki narciarskie

Oskar JARZĄBEK

Jiu-Jiutsu

Alan SIERADZKI

Akrobatyka sportwa, Jiu Jiutsu

Mikołaj LIPIEŃ

Piłka nozna

Maksymilian RZEPKA

Łyźwiarstwo szybkie

Daria BIELOZEROVA

łyźwiarstwo figurowe

Amelia KWIATKOWSKA

Łyźwiarstwo figurowe

Wiktoria WAJDA

Łyźwiarstwo figurowe, Jiu-Jiutsu

Natalia NOWAK

Biathlon


Nagrody dla zawodników na łączną kwotę 37 100 zł (brutto)

 

Bartłomiej JAROŃCZYK

biegi narciarskie

Aleksandra BOBAK

Biegi Narciarskie

Daria SZKURAT

Biegi Narciarskie

Kazimierz GĄSIENICA

Biegi Narciarskie

Krzysztof BOBAK

Biegi Narciarskie

Tomasz MULICA

biegi narciarskie

Roksana BANAŚ

biegi narciarskie

Piotr CZECH

biegi narciarskie

Kamil SZWAJNOS

biegi narciarskie, skoki, biathlon

Jan WĘGLARCZY

Biathlon, biegi narciarksie, piłka nozna

Marcin SZWAJNOS

Biathlon

Amelia LISZKA

Biathlon

PatrycjaCZYSZCZOŃ

Biathlon

Kacper GUŃKA

Biathlon

Patrycja STANEK

Biathlon

Wojciech SKORUSA

Biathlon

Magda PICZURA

Biathlon

Jan GUŃKA

Biathlon

Kinga ZBYLUT

Biathlon

Zuzanna RAPACZ

skoki narciarskie, kombinacja norweska

Łucja MILANIAK

Trójbój siłowy

Robert NEMŚ

Trójbój siłowy

Karolina WĄTORCZYK

Trójbój siłowy

Angelika GRYC

Trójbój siłowy

Radosław BOBER

Trójbój siłowy , martwy ciąg

Jakub JAROŃCZYK

Trójbój siłowy

Mirosław Grzegorz JANECZEK

Martwy ciąg

Elżbieta KARDAŚ

Trójbój siłowy , martwy ciąg

PIOTR KOCAŃDA

Jiu Jitsu

Szymon LIPKOWSKI

Jiu-Jiutsu, Goshim-Ryu, Kata

Krzysztof junior KUDAJEWSKI

Jiu-Jiutsu, Goshin-Ryu

Bartłomiej SZAFLARSKI

Deadlift Single


Nagrody dla trenerów na łączną kwotę 2 500 zł (brutto)

 

Wioleta HAJNOS

Jeździectwo, WKKW

Tomasz ZIĘBA

Biegi Narciarskie - trener

Paweł SŁOWIOK

skoki narciarskie i kombinacja - trener