Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2020 poz. 1133), art. 221 ust. 1 i ust. 2 in fine ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2018 r. poz. 2245 i z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175, 2320) oraz §7 i §8 uchwały nr XXI/219/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r. poz. 255), zarządza się, co następuje:

1.LISTA PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OTRZYMANIA DOTACJI

L.p.

Nazwa i adres wnioskodawcy

Opis przedsięwzięcia objętego projektem

Kwota dotacji przyznanej na projekt

Uzasadnienie przyjęcia zgłoszonego projektu

1.

TS PODHALAŃSKI

Ul. Targowa 54

Czarny Dunajec

tenis ziemny, piłka siatkowa plażowa, organizacja turnieju

12000,00

Spełnienie warunków

2.

UKS RATUŁÓW

Ratułów 159

34-407 Ciche

Biegi narciarskie, tenis stołowy, piłka siatkowa, lekkoatletyka

15000,00

Spełnienie warunków

3.

LZS DELTA PIENIĄŻKOWICE

Bukowina Osiedle 45A, 34-721 Raba Wyżna

Piłka nożna

12000,00

Spełnienie warunków

4.

UKS „KROKUS” CICHE

34-407 Ciche 152

Biegi narciarskie oraz biathlon

2000,00

Spełnienie warunków

5.

UKS „CZERWONE WIERCHY”

Czerwienne 245, 34-407 Ciche

Biegi przełajowe

4000,00

Spełnienie warunków

6.

GKS „CZARNI”

ul. Targowa 36

34-470 Czarny Dunajec

Piłka nożna

50000,00

Spełnienie warunków

Tenis stołowy

5000,00

7.

UKS przy Szkole Podstawowej w Podczerwonem Podczerwone 246

34-470 Czarny Dunajec

Biegi narciarskie

15000,00

Spełnienie warunków

8.

UKS „CICHE”

Ciche 453a

34-407 Ciche

Biegi narciarskie

5000,00

Spełnienie warunków

9.

UKS „ZOGRODY” Stare Bystre 347, 34-407 Ciche

Biegi narciarskie, biathlon, kombinacja norweska, skoki narciarskie

15000,00

Spełnienie warunków

10.

LZS ,,SZAROTKA” CHOCHOŁÓW

34-513 Chochołów 199

Piłka nożna, strzelnictwo

12000,00

Spełnienie warunków

11.

PZW okręg Nowy Sącz, Koło nr 27 Czarny Dunajec

34-470 Czarny Dunajec, Rynek 35

Wędkarstwo muchowe, spinningowe, spławikowe, podlodowe

10000,00

Spełnienie warunków

12.

AKADEMIA PIŁKARSKA WISŁA Ulica Kamieniec Dolny 41, 34-470 Czarny Dunajec

Piłka nożna

62000,00

Spełnienie warunków

13.

Podhalański Klub Łyżwiarstwa Figurowego Zwyrtany

34-470 Czarny Dunajec, ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 144

Łyżwiarstwo figurowe

17000,00

Spełnienie warunków

14.

Towarzystwo Sportowe CKF Maximus

34-470 Czarny Dunajec, ul. Parkowa 3

Trójbój i dwubój siłowy

20000,00

Spełnienie warunków

15.

Amatorski Klub Hokejowy DRWALE Czarny Dunajec

Ul. Tetmajera 41

34-470 Czarny Dunajec

hokej

25000,00

Spełnienie warunków

16.

UKS Pieniążkowice

34-408 Odrowąż, Pieniążkowice 142

Biegi narciarskie

4000,00

Spełnienie warunków

17.

KLUB JEŹDZIECKI

CZARNY DUNAJEC

Ul. Ojca Św. Jana Pawła II 92

34-470 Czarny Dunajec

Jazda konna WKKW

15000,00

Spełnienie warunków

18.

Towarzystwo Sportowe „Harnasie”

Ul. Kantora 120

34-470 Czarny Dunajec

Paintball

0

Wniosek nie otrzymał dofinansowania z powodu niewystarczającej puli środków przeznaczonych na realizację zadań zgłoszonych w ramach konkursu.

Zgłoszonych zostało 18 projektów na łączną kwotę 442390, 00 zł , natomiast kwota zabezpieczonych środków wynosi 300000,00 zł.

Łączna kwota dotacji

300000,00Stwierdza się, że dyscypliny sportu, które są ujęte w programie olimpijskim oraz te, które mają duże znaczenie dla mieszkańców gminy przez wieloletnią tradycję uprawiania jak również dyscypliny, które promują gminę przez najwyższe wyniki sportowe w większym stopniu przyczyniają się do realizacji celów publicznych przedstawionych w par. 3 Uchwały nr XXI/219/2016Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.

Powodem obniżenia przedstawionych we wnioskach proponowanych kosztów realizacji projektów jest wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Do konkursu zgłoszono 18 wniosków, na oczekiwaną kwotę dotacji 442.390,00 zł.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania 300.000,00 zł

2.Termin uzgodnień ostatecznej treści projektów i kwotach na wybrane projekty do 7 dni od daty otrzymania pisma, przy czym:

a)kwota dotacji oraz zakres przedsięwzięcia z projektu nie mogą ulec zwiększeniu;

b)przedsięwzięcie z projektu nie ulegnie istotnej zmianie w stosunku do treści ze zgłoszonego wniosku opisanego w § 9, ani nie będzie odbiegało od przedmiotu określonego dla projektów w ogłoszeniu o konkursie projektów z § 8 ust.1 pkt 1 Uchwały nr XXI/219/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania;

c)wnioskodawca, zgodnie z wynikiem uzgodnień, zweryfikuje ostateczną treść projektu, w tym zakres kosztów finansowanych z dotacji;

3. Z każdym wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania, Wójt Gminy Czarny Dunajec zawiera umowę o dotację, z zastrzeżeniem ust.5. Uchwały nr XXI/219/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.