Wydarzenia Czarny Dunajec

Organizatorem Turnieju Piłkarzyków - Champions League Gminy Czarny Dunajec jest Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec oraz Wójt Gminy Czarny Dunajec.

Turniej odbędzie się w hali letniej na Lodowisku w Czarnym Dunajcu, w dniu 8 sierpnia 2021r. start o godzinie 9.00.

REGULAMIN II TURNIEJU PIŁKARZYKÓW

CHAMPIONS LEAGUE GMINY CZARNY DUNAJEC


Organizatorem Turnieju Piłkarzyków - Champions League Gminy Czarny Dunajec jest Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec oraz Wójt Gminy Czarny Dunajec


Turniej odbędzie się w hali letniej na Lodowisku w Czarnym Dunajcu, w dniu 8 sierpnia 2021r. start o godzinie 9.00.


Turniej zostanie rozegrany, jeśli zgłosi się do niego maksymalnie 12 drużyn (24 uczestników). O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku mniejszej ilości chętnych, o rozegraniu turnieju decyduje Organizator.

Rejestracja graczy trwa do momentu zebrania pełnej liczby uczestników.

Aby przystąpić do Turnieju Piłkarzyków należy zgłosić chęć uczestnictwa na nr tel. 18 26571 79, kom. 579 470 616 lub email: sport@ckip.org, podając: imię nazwisko, nazwę drużyny, nie później niż do 5.08.2021r.

Kategoria turnieju - w turnieju może wziąć udział każdy, kto wyrazi taką chęć i ukończył 13 rok życia.

W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda na udział w turnieju podpisana przez opiekuna prawnego (załącznik nr 1).

Wykorzystanie wizerunku RODO - zapisanie się do turnieju jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika turnieju w dokumentacji i video, fotorelacji z turnieju, która będzie opublikowana w Internecie i mediach, w celach promocyjnych.


REGUŁY ZACHOWANIA

Gracze zobowiązani są do zachowywania zgodnego z zasadami Fair Play

Naruszenie zasad warunków regulaminu spowoduje natychmiastową dyskwalifikację i/lub utratę statusu zwycięzcy.


SYSTEM ROZGRYWEK

Turniej rozgrywany będzie systemem w grupach „każdy z każdym”. W meczach grupowych za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 pkt, za przegraną 0 punktów.

O kolejności pozycji w grupie decyduje ilość zdobytych punktów. Jeżeli dwie lub trzy drużyny zdobędą taką samą ilość punktów, o kolejności decydować będzie większa ilość zdobytych bramek. W przypadku nie rozstrzygnięcia, następnie zdecyduje wynik bezpośredniego meczu między drużynami.

Do dalszych rozgrywek przechodzą po dwie pierwsze drużyny z grup. Począwszy od ćwierćfinału w przypadku remisu wprowadza się regułę „złotej bramki”, czyli wygrywa drużyna, która jako pierwsza zdobędzie bramkę.

Oficjalne losowanie grup przeprowadzi organizator turnieju na stronie Facebook'a Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec w dniu 6.08.2021r.

Drużyna ma limit czasowy 5 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia gry na stawienie się przy stanowisku, przy którym rozgrywany jest mecz jego drużyny. Niestawienie się przy stanowisku równoznaczne jest z przegraną walkowerem 0:3.


USTAWIENIA GRY

Mecz w grupach eliminacyjnych rozgrywany jest w czasie 6 minut (2x3min) a mecze finałowe w czasie 8 minut (2x4min) lub do 10 strzelonych bramek przez jedną drużynę (po 5 strzelonych bramkach, przez jedną z drużyn - zmiana stron stołu).

Martwa piłka to zdarzenie kiedy piłka całkiem zatrzyma się i nie może być dotknięta przez żadnego piłkarzyka. Martwa piłka musi być wprowadzona do gry poprzez wznowienie ze środka pola gry.

„Młynek" polega na obróceniu piłkarzyka o więcej niż 360 stopni przed lub po uderzeniu w piłkę. „Młynki" są zabronione. Gol zdobyty „młynkiem" nie jest uznawany. Jeżeli „młynek" został wykonany a gol nie padł, gra jest kontynuowana.

Zmiana pozycji pomiędzy zawodnikami (napastnik/obrońca) jest dozwolona wyłącznie: - pomiędzy meczami, -po każdym golu, -w czasie przerwy.

Podczas meczu w kwestiach spornych, nieopisanych przez niniejszy regulamin, zawodnicy obu drużyn kierując się zasadą Fair Play sami wybierają najlepsze rozwiązanie. Kwestie sporne rozwiązuje Organizator Turnieju.


NAGRODY

Każdy z uczestników otrzyma nagrodę-niespodziankę ufundowaną przez CKiP Czarny Dunajec.

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc zostaną dodatkowo nagrodzeni.


POZOSTAŁE UWAGI

Wszelkie kwestie sporne nie uregulowane powyższym regulaminem rozstrzygane będą w trakcie trwania turnieju przez Organizatorów.

Zmiany reguł lub formy turnieju mogą zostać wprowadzone w dniu Turnieju w razie konieczności dostosowania się do specjalnych okoliczności.

Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia gracza z Turnieju jeśli: będzie arogancki w stosunku do innych graczy lub Organizatorów, będzie próbował oszukiwać oraz nie okazywać szacunku dla Organizatorów turnieju i swoich rywali.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione, zniszczone lub skradzione rzeczy osobiste uczestników turnieju.

Organizatorzy Turnieju zastrzegają sobie wyłączne prawo do interpretacji regulaminu i wprowadzania w nim zmian oraz odwołania Turnieju w dniu imprezy.

Administratorem danych jest Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec,34-470 Czarny Dunajec. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu przeprowadzenia turnieju i realizacji nagród. Uczestnikom Turnieju przysługuje prawo do wglądu, zmiany i żądania usunięcia swoich danych.