Wydarzenia Czarny Dunajec

ZAPOWIEDŹ GMINNYCH INDYWIDUALNYCH ZAWODÓW

W TENISIE STOŁOWYM

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ oraz IGRZYSKA DZIECI

Regulamin zawodów

Organizator:Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec

Miejsce zawodów:Hala Sportowa w Czarnym Dunajcu (Szkoła Podstawowa)

Termin Zawodów:17.11.2022 (czwartek) godz. 9.00

Udział w zawodach:

Szkoły Podstawowe: Szkoła może wystawić maksymalnie czterech zawodników w poszczególnych kategoriach:

IMS chłopców 4 zawodników, IMS dziewcząt 4 zawodniczki,
ID chłopców 4 zawodników, ID dziewcząt 4 zawodniczki.

Termin i miejsce zgłoszeń:

Do zawodów sportowych drużyny/zawodnicy zgłaszani są na imiennych listach, podpisanych przez dyrekcje szkoły i opiekuna – nauczyciela wychowania fizycznego na adres email: sport@ckip.org lub telefoniczne z podaniem nazwy szkoły i liczby zawodników oraz obowiązkowo zgłoszeniepisemne najpóźniej do dnia 15.11.2022r. do godz. 12.00