x

Nieodpłatna pomoc prawna

ZASADY UDZIELANIA POMOCY

ZASADY UDZIELANIA POMOCY

Darmowa pomoc prawna przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i która złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

·poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

·wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

·sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa wyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

·sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,

·nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Telefoniczna możliwość umawiania wizyt w celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej pod nr telefonu 18 2661 300 (Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Nowym Targu).

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna (z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji) także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, po wcześniejszym zgłoszeniu na podany wyżej numer telefonu.


Data publikacji: 29 września 2020

Zasady udzielanai poradnictwa obywatelskiego

Zasady udzielanai poradnictwa obywatelskiego

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i która złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej prawach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Telefoniczna możliwość umawiania wizyt w celu skorzystania z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego pod nr telefonu 18 2661 300 (Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Nowym Targu).

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się może być udzielona porada (z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji) także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, po wcześniejszym zgłoszeniu na podany wyżej numer telefonu.

Data publikacji: 29 września 2020

HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW

HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW

HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU NOWOTARSKIEGO W 2024 ROKU


PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

34- 470 CZARNY DUNAJEC

Budynek Urzędu Miasta i Gminy Czarny Dunajec

Pokój nr 13


Poniedziałek

  13.00 - 18.00

Środa

  10.00 - 15.00

Czwartek (w tym mediacja)

  10.00 - 15.00

Piątek


   10.00 - 15.00powrót na górę strony wróć na górę