x
> Oświata

Oświata

Aktualności

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 - 2025

Data2024-07-02

> czytaj więcej

Informacja - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci

Data2024-06-26

Uprzejmie informuję, że w miesiącu sierpniu 2024r. dyżur dla dzieci przedszkolnych prowadzony jest w Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Czarnym Dunajcu.

> czytaj więcej

Dobrych wakacji!

Data2024-06-24

Dobrych wakacji! - taki napis widnieje na stronie tytułowej czerwcowego numeru gazetki szkolnej "Bez tytułu" wydanej przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem.

> czytaj więcej

Pożegnanie dyrektorów i nauczycieli

Data2024-06-20

W dniu 18 czerwca 2024r. Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec- Marcin Ratułowski, dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu- Iwona Wontorczyk oraz przedstawiciel Małopolskiego Kuratora Oświaty Pan Bronisław Stoch pożegnali uroczyście nauczycieli szkół, którzy z dniem 31 sierpnia 2024r. przejdą na emerytury.

> czytaj więcej

Gminny konkurs matematyczny

Data2024-06-19

W dniu 18 czerwca 2024r. Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec- Marcin Ratułowski wręczył uroczyście nagrody zwycięzcom IV Gminnego Konkursu Matematycznego.

> czytaj więcej

Najzdolniejsi uczniowie z terenu Miasta i Gminy Czarny Dunajec otrzymali stypendia motywacyjne z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec

Data2024-06-19

W dniu 18 czerwca 2024r. zorganizowano uroczystą galę, na której uczniowie otrzymali stypendia. Stypendia motywacyjne w imieniu Burmistrza Miasta i  Gminy Czarny Dunajec przekażą przy odebraniu świadectw dyrektorzy szkół, tak aby uczniowie mogli je wykorzystać w okresie wakacyjnym.

> czytaj więcej

Rekrutacja do Miejskiego Żłobka w Czarnym Dunajcu

Data2024-06-18

> czytaj więcej

I rocznica Miejskiego Żłobka „Aktywny Maluch 2022-2029”

Data2024-06-13

Czas biegnie nieubłaganie, niedawno uroczyście otwieraliśmy żłobek, a już mamy jego pierwszą pełną rocznicę funkcjonowania.

> czytaj więcej

Dobrego ucznia… same jedynki

Data2024-05-21

Na 16 stronach można znaleźć wiele informacji o tym, co ciekawego działo się w  kwietniu i w pierwszej połowie maja w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem. Ukazał się bowiem najnowszy numer gazetki „Bez tytułu”.

> czytaj więcej

Wspaniała wiadomość! Ogromny sukces!

Data2024-04-29

   Uczeń klasy 5 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Andrzeja Knapczyka – Ducha w Czerwiennem -  Bartłomiej Staszel zdobył nagrodę pierwszego stopnia w Małopolskim Konkursie Prac Matematycznych w kategorii szkół podstawowych- gdzie przedstawił pracę pt. "Wędrówki Benforda po krainie liczb".

> czytaj więcej

Konkurs Fotograficzny „Żywa okładka” zorganizowany przez Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku

Data2024-04-24

Celem konkursu było odwzorowanie okładki wybranej książki Kornela Makuszyńskiego, wykonanie zdjęcia i obrobienie go w dowolnym programie graficznym tak, by uzyskać jak najwierniejszą kopię oryginału.

> czytaj więcej

MegaMisja i SuperKoderzy

Data2024-04-18

> czytaj więcej

XV Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy oraz XI Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania

Data2024-04-18

W dniu 16 kwietnia 2024 roku w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Pieniążkowicach zostały przeprowadzone dwa konkursy dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Czarny Dunajec: XV Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy oraz XI Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania.

> czytaj więcej

Małopolski Program Wspierania Uczniów w szkołach podstawowych naszej Gminy!

Data2024-04-12

Informujemy, że uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego Miasto i Gmina Czarny Dunajec została wybrana na Partnera do realizacji projektu Małopolski Program Wspierania Uczniów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze Europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego – CP4(f), Działanie 6.12 Edukacja – projekty Województwa Małopolskiego, Typ projektu A, komponent 2.

> czytaj więcej

Wielkanocne jajo, wielkanocny tekst

Data2024-03-28

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 w Cichem zaprasza do lektury najnowszego numeru swojego miesięcznika, czyli gazetki „Bez tytułu”.


> czytaj więcej

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Pieniążkowicach ze Szkołą Podstawową Filialna w Dziale

Data2024-03-26

> czytaj więcej

Kolejna edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego TATRY - MOJA MIŁOŚĆ już za nami!

Data2024-03-08

W środę (6 marca) odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników oraz uroczyste rozdanie nagród, na które licznie przybyli młodzi artyści z różnych zakątków Małopolski wraz z opiekunami. Jury nagrodziło 26 prac spośród 203 nadesłanych. Tematem przewodnim tegorocznej edycji były duże karpackie drapieżniki.

> czytaj więcej

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci

Data2024-03-08

178 lat temu  21 lutego rozpoczęło się Powstanie Chochołowskie. Dla uczczenia pamięci naszych przodków uczestniczyliśmy w okolicznościowej mszy św. W kościele parafialnym, a następnie zostały złożone wieńce przy Pomniku Powstańców Chochołowskich.

> czytaj więcej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZARNY DUNAJEC NA STANOWISKO: Dyrektora Szkoły Podstawowej im św. Jadwigi Królowej w Pieniążkowicach ze Szkołą Podstawową Filialną w Dziale

Data2024-03-01

> czytaj więcej

Co robić w ferie?

Data2024-02-12

Co robić w ferie? To często zadawane pytanie, zwłaszcza przez uczniów? Odpowiedź na nie można znaleźć w gazetce szkolnej „Bez tytułu”, która właśnie ukazała się przed feriami. Zapraszamy do czytania!

> czytaj więcej

Gimnastyka korekcyjna w Mieście i Gminie Czarny Dunajec 2023

Data2023-12-29

Zakończyła się realizacja zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjo-kompensacyjnej, w ramach projektu „Gimnastyka korekcyjna w Gminie Czarny Dunajec” współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

> czytaj więcej

Betlejem jak Nowy Targ

Data2023-12-21

Korespondencja z Ziemi Świętej, szkolne aktualności, spotkanie ze św. Mikołajem – to tylko niektóre tematy podjęte w grudniowym numerze gazetki „Bez tytułu” wydawanej przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem.> czytaj więcej

Życzenia

Data2023-12-21

> czytaj więcej

Już pływam - w Mieście i Gminie Czarny Dunajec

Data2023-12-07

Łącznie 210 uczniów (14 grup x15 uczniów) wzięło udział w tegorocznej edycji projektu  pn.„Już pływam", w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży  w 2023 roku, współfinansowanego  ze środków Województwa Małopolskiego.

> czytaj więcej

Lekcje o finansach

Data2023-12-07

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku wzięła udział w  programie „Lekcje o finansach”, który został zrealizowany przy wsparciu środków Funduszu Edukacji Finansowej.

> czytaj więcej

Z Wyszyńskim za pan brat

Data2023-12-06

Zima daje się we znaki, ale mali dziennikarze ostro pracują.

> czytaj więcej

Protokół z Posiedzenia Komisji II Gminnego Konkursu Literackiego Opowiem Wam o…

Data2023-11-24

> czytaj więcej

Informacja o wyniku naboru w ramach programu Lekcje o finansach

Data2023-11-17

Miasto i Gmina Czarny Dunajec we współpracy ze Szkoła Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku pozyskało dofinansowanie w ramach projektu „Lekcje
o finansach”, ogłoszonego przez Ministra Finansów w ramach Funduszu Edukacji Finansowej.

> czytaj więcej

Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Czarnym Dunajcu

Data2023-11-15

W dniu 10 listopada 2023r. społeczność szkolna Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu obchodziła doniosłą uroczystość.

> czytaj więcej

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Data2023-11-14

> czytaj więcej

INFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta i Gminy Czarny Dunajec w roku szkolnym 2022-2023

Data2023-11-06

> czytaj więcej

Jesienne sukcesy

Data2023-10-30

Nie co w trawie piszczy, ale w szkole „piszczy”. O tym można przeczytać w najnowszym, październikowym numerze gazetki szkolnej „Bez tytułu” wydawanej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem.


> czytaj więcej

Prasowe powroty

Data2023-10-15

Po wakacjach uczniowie SP Ciche nr 1 już wydali pierwszy numer swojego miesięcznika - gazetki szkolnej "Bez tytułu".

> czytaj więcej

Dzień Edukacji Narodowej na terenie Miasta i Gminy Czarny Dunajec

Data2023-10-13

14 października każdego roku przypada święto wszystkich nauczycieli i pracowników szkół, zarówno tych pracujących czynnie, jak i będących na emeryturze.

> czytaj więcej

Aktywna Tablica 2023

Data2023-10-02

W 2023 roku realizowana jest kolejna edycja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

> czytaj więcej

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Data2023-10-02

     Województwo Małopolskie wspiera organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, realizowanego w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” (Kierunek interwencji: 3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” oraz Kierunek interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”) „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”.

> czytaj więcej

Informacja na temat pozyskania dofinansowania w ramach programu „Maluch +”

Data2023-09-29

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki naboru nowej wersji programu „Maluch+”. Miasto i Gmina Czarny Dunajec pozyskała kwotę 2 868 960, 00 zł na utworzenie 80 miejsc żłobkowych ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)
i dodatkowo 387 080, 08 zł z budżetu państwa na pokrycie podatku VAT.

> czytaj więcej

Już pływam w Gminie Czarny Dunajec

Data2023-09-20

Łącznie 210 uczniów (14 grup x15 uczniów) bierze udział w tegorocznej edycji projektu pn.„Już pływam", w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży  w 2023 roku, współfinansowanego  ze środków Województwa Małopolskiego.

> czytaj więcej

Gimnastyka korekcyjnno-kompensacyjna - realizacja II części zajęć

Data2023-09-15

W Mieście i Gminie Czarny Dunajec rozpoczęła się realizacja II części zajęć sportowych   z elementami gimnastyki korekcyjo-kompensacyjnej, w ramach projektu „Gimnastyka korekcyjna w Gminie Czarny Dunajec”,   współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu   i Turystyki, ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.   Miasto i Gmina Czarny Dunajec w 2023 roku pozyskała na te zajęcia kwotę 15 000,00 zł.

> czytaj więcej

Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy - Pakiet Edukacyjny

Data2023-09-15

W Mieście i Gminie Czarny Dunajec zakończyła się realizacja projektu pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy - Pakiet Edukacyjny.”,  w ramach   15. Osi Priorytetowej REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym, Działania 15.2 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – pakiet edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

> czytaj więcej

Trzykrotny Mistrz Świata gościem w SP w Ratułowie

Data2023-09-14

8 września 2023 roku gościem SP w Ratułowie był Paweł Kidoń „Dazzle” – niby zwykły chłopak z Zubrzycy Dolnej, a jednak trzykrotny Mistrz Polski oraz MISTRZ ŚWIATA w Koszykówce Freestyle, pierwszy Polak i pierwszy Europejczyk w  legendarnej amerykańskiej drużynie Harlem Globetrotters .
> czytaj więcej

Wyprawka szkolna na rok szkolny 2023/2024 Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025

Data2023-08-09

Realizacja programu odbywać się będzie na podstawie:
- Uchwały nr 74/2023 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023r. w sprawie Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025
-- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym z formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych (Dz. U. z 2023r., poz. 1046).

> czytaj więcej

Zakończenie realizacji projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II

Data2023-07-17

Miasto i Gmina Czarny Dunajec zakończyła realizację projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II.

> czytaj więcej

Rekrutacja 2023/2024

Data2023-07-12

> czytaj więcej

Pożegnanie dyrektorów i nauczycieli

Data2023-07-06

W dniu 21 czerwca 2023r. Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec- Marcin Ratułowski, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy- Tadeusz Czepiel, dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu- Iwona Wontorczyk oraz przedstawiciel Małopolskiego Kuratora Oświaty Pan Leszek Ciężobką pożegnali uroczyście dyrektora i nauczycieli szkół, którzy z dniem 31 sierpnia 2023r. przestaną pełnić swoje funkcje.

> czytaj więcej

Lista wycieczek była długa

Data2023-07-05

Gdzie polecieli samolotem? Dlaczego pokonywali kilkaset schodów? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w  ostatnim numerze gazetki „Bez tytułu” w tym roku szkolnym. Czasopismo wydaje Szkoła Podstawowa nr 1 w Cichem.

> czytaj więcej

Wielkie sukcesy sportowe uczniów Szkoły Podstawowej w Chochołowie w roku szkolnym 2022-23

Data2023-07-03

Sportowcy naszej szkoły zdobywali medale na igrzyskach wojewódzkich, rejonowych i powiatowych w lekkoatletyce.

> czytaj więcej

Wycieczka SP Chochołów do Krakowa w ramach Małopolskiej Tarczy Humanitarnej

Data2023-07-03

W ramach pakietu edukacyjnego – Małopolska Tarcza Humanitarna, 15 czerwca 2023 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie udali się na wycieczkę do Krakowa.
> czytaj więcej

Wycieczka do Bochni w ramach Małopolskiej Tarczy Humanitarnej

Data2023-07-03

19 czerwca uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem wybrały się na wycieczkę do Zamku w Nowym Wiśniczu i do Kopalni Soli w Bochni.

> czytaj więcej

Wycieczka do Krakowa w ramach Małopolskiej Tarczy Humanitarnej

Data2023-07-03

21 czerwca odbyła się wycieczka do Krakowa, w której wzięły udział dzieci ze szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem.

> czytaj więcej
powrót na górę strony wróć na górę