x
> Oświata

Oświata

Aktualności

Protokół z Posiedzenia Komisji II Gminnego Konkursu Literackiego Opowiem Wam o…

Data2023-11-24

> czytaj więcej

Informacja o wyniku naboru w ramach programu Lekcje o finansach

Data2023-11-17

Miasto i Gmina Czarny Dunajec we współpracy ze Szkoła Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku pozyskało dofinansowanie w ramach projektu „Lekcje
o finansach”, ogłoszonego przez Ministra Finansów w ramach Funduszu Edukacji Finansowej.

> czytaj więcej

Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Czarnym Dunajcu

Data2023-11-15

W dniu 10 listopada 2023r. społeczność szkolna Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu obchodziła doniosłą uroczystość.

> czytaj więcej

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Data2023-11-14

> czytaj więcej

INFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta i Gminy Czarny Dunajec w roku szkolnym 2022-2023

Data2023-11-06

> czytaj więcej

Jesienne sukcesy

Data2023-10-30

Nie co w trawie piszczy, ale w szkole „piszczy”. O tym można przeczytać w najnowszym, październikowym numerze gazetki szkolnej „Bez tytułu” wydawanej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem.


> czytaj więcej

Prasowe powroty

Data2023-10-15

Po wakacjach uczniowie SP Ciche nr 1 już wydali pierwszy numer swojego miesięcznika - gazetki szkolnej "Bez tytułu".

> czytaj więcej

Dzień Edukacji Narodowej na terenie Miasta i Gminy Czarny Dunajec

Data2023-10-13

14 października każdego roku przypada święto wszystkich nauczycieli i pracowników szkół, zarówno tych pracujących czynnie, jak i będących na emeryturze.

> czytaj więcej

Aktywna Tablica 2023

Data2023-10-02

W 2023 roku realizowana jest kolejna edycja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

> czytaj więcej

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Data2023-10-02

     Województwo Małopolskie wspiera organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, realizowanego w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” (Kierunek interwencji: 3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” oraz Kierunek interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”) „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”.

> czytaj więcej

Informacja na temat pozyskania dofinansowania w ramach programu „Maluch +”

Data2023-09-29

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki naboru nowej wersji programu „Maluch+”. Miasto i Gmina Czarny Dunajec pozyskała kwotę 2 868 960, 00 zł na utworzenie 80 miejsc żłobkowych ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)
i dodatkowo 387 080, 08 zł z budżetu państwa na pokrycie podatku VAT.

> czytaj więcej

Już pływam w Gminie Czarny Dunajec

Data2023-09-20

Łącznie 210 uczniów (14 grup x15 uczniów) bierze udział w tegorocznej edycji projektu pn.„Już pływam", w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży  w 2023 roku, współfinansowanego  ze środków Województwa Małopolskiego.

> czytaj więcej

Gimnastyka korekcyjnno-kompensacyjna - realizacja II części zajęć

Data2023-09-15

W Mieście i Gminie Czarny Dunajec rozpoczęła się realizacja II części zajęć sportowych   z elementami gimnastyki korekcyjo-kompensacyjnej, w ramach projektu „Gimnastyka korekcyjna w Gminie Czarny Dunajec”,   współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu   i Turystyki, ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.   Miasto i Gmina Czarny Dunajec w 2023 roku pozyskała na te zajęcia kwotę 15 000,00 zł.

> czytaj więcej

Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy - Pakiet Edukacyjny

Data2023-09-15

W Mieście i Gminie Czarny Dunajec zakończyła się realizacja projektu pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy - Pakiet Edukacyjny.”,  w ramach   15. Osi Priorytetowej REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym, Działania 15.2 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – pakiet edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

> czytaj więcej

Trzykrotny Mistrz Świata gościem w SP w Ratułowie

Data2023-09-14

8 września 2023 roku gościem SP w Ratułowie był Paweł Kidoń „Dazzle” – niby zwykły chłopak z Zubrzycy Dolnej, a jednak trzykrotny Mistrz Polski oraz MISTRZ ŚWIATA w Koszykówce Freestyle, pierwszy Polak i pierwszy Europejczyk w  legendarnej amerykańskiej drużynie Harlem Globetrotters .
> czytaj więcej

Wyprawka szkolna na rok szkolny 2023/2024 Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025

Data2023-08-09

Realizacja programu odbywać się będzie na podstawie:
- Uchwały nr 74/2023 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023r. w sprawie Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025
-- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym z formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych (Dz. U. z 2023r., poz. 1046).

> czytaj więcej

Zakończenie realizacji projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II

Data2023-07-17

Miasto i Gmina Czarny Dunajec zakończyła realizację projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II.

> czytaj więcej

Rekrutacja 2023/2024

Data2023-07-12

> czytaj więcej

Pożegnanie dyrektorów i nauczycieli

Data2023-07-06

W dniu 21 czerwca 2023r. Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec- Marcin Ratułowski, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy- Tadeusz Czepiel, dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu- Iwona Wontorczyk oraz przedstawiciel Małopolskiego Kuratora Oświaty Pan Leszek Ciężobką pożegnali uroczyście dyrektora i nauczycieli szkół, którzy z dniem 31 sierpnia 2023r. przestaną pełnić swoje funkcje.

> czytaj więcej

Lista wycieczek była długa

Data2023-07-05

Gdzie polecieli samolotem? Dlaczego pokonywali kilkaset schodów? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w  ostatnim numerze gazetki „Bez tytułu” w tym roku szkolnym. Czasopismo wydaje Szkoła Podstawowa nr 1 w Cichem.

> czytaj więcej

Wielkie sukcesy sportowe uczniów Szkoły Podstawowej w Chochołowie w roku szkolnym 2022-23

Data2023-07-03

Sportowcy naszej szkoły zdobywali medale na igrzyskach wojewódzkich, rejonowych i powiatowych w lekkoatletyce.

> czytaj więcej

Wycieczka SP Chochołów do Krakowa w ramach Małopolskiej Tarczy Humanitarnej

Data2023-07-03

W ramach pakietu edukacyjnego – Małopolska Tarcza Humanitarna, 15 czerwca 2023 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie udali się na wycieczkę do Krakowa.
> czytaj więcej

Wycieczka do Bochni w ramach Małopolskiej Tarczy Humanitarnej

Data2023-07-03

19 czerwca uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem wybrały się na wycieczkę do Zamku w Nowym Wiśniczu i do Kopalni Soli w Bochni.

> czytaj więcej

Wycieczka do Krakowa w ramach Małopolskiej Tarczy Humanitarnej

Data2023-07-03

21 czerwca odbyła się wycieczka do Krakowa, w której wzięły udział dzieci ze szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem.

> czytaj więcej

„Umiem pływać” 2023

Data2023-06-29

W  Mieście i Gminie Czarny Dunajec zakończyły się zajęcia, w ramach uzupełnienia obowiązkowego programu wychowania fizycznego o nadobowiązkowe zajęcia sportowe z nauki pływania dla uczniów klas I-III, w ramach projektu „Umiem pływać”2023, współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

> czytaj więcej

Gimnastyka korekcyjna w Gminie Czarny Dunajec

Data2023-06-29

Zakończyła się I część zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjo-kompensacyjnej (13.03-23.06.2023 r.), w ramach projektu „Gimnastyka korekcyjna w Gminie Czarny Dunajec”,   współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

> czytaj więcej

Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II

Data2023-06-29

Miasto i Gmina Czarny Dunajec otrzymała dofinansowanie w kwocie 74 999,99 zł na zakup narzędzi do nauki zdalnej w ramach Projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014-202- Grant 1

> czytaj więcej

Poznaj Polskę - Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Załucznem

Data2023-06-29

Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Załucznem, dla której organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Czarny Dunajec otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

> czytaj więcej

Wizyta partnerska uczniów z Czarnego Dunajca do Węgorzewa

Data2023-06-07

Warto starać się być dobrym uczniem, aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły, zdobywać laury w konkursach.

> czytaj więcej

III Gminny Konkurs Matematyczny w Szkole Podstawowej Nr 2 im Jana Pawła II w Cichem

Data2023-05-18

> czytaj więcej

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO MIEJSKIEGO ŻŁOBKA W CZARNYM DUNAJCU począwszy od 16 maja 2023 do końca roku szkolnego 2022/23

Data2023-05-10

> czytaj więcej

PROTOKÓŁ - IV GMINNY KONKURS PLASTYCZNY - ZE ŚWIATŁOCIENIEM ZA PAN BRAT , - KRAJOBRAZ W ODCIENIACH , SZAROŚCI

Data2023-05-10

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte wraz z Panią Dyrektor CKiP Gminy Czarny Dunajec dziękuje za udział w IV Gminnym Konkursie Plastycznym pt. " Ze światłocieniem za pan brat - krajobraz w odcieniach szarości", a Laureatom gratuluję.

> czytaj więcej

Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny

Data2023-04-21

Miasto i Gmina Czarny Dunajec pozyskała kwotę 393 554,49 na realizację Projektu       pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny” w ramach 15 Osi Priorytetowej – REACT- EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym, Działanie 15.2 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym - pakiet edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

> czytaj więcej

Poznaj Polskę 2023

Data2023-04-21

Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Załucznem, dla której organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Czarny Dunajec otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

> czytaj więcej

Umiem pływać 2023

Data2023-04-21

W  Mieście i Gminie Czarny Dunajec rozpoczynają się zajęcia, w ramach uzupełnienia obowiązkowego programu wychowania fizycznego o nadobowiązkowe zajęcia sportowe z nauki pływania dla uczniów klas I-III, w ramach projektu „Umiem pływać”2023, współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

> czytaj więcej

Informacja o wynikach konkursów na stanowisko dyrektora żłobka w Czarnym Dunajcu

Data2023-04-20

> czytaj więcej

Żłobek - Nabór na stanowisko sprzątaczki i pomocy kuchennej

Data2023-04-20

> czytaj więcej

Żłobek - Nabór na stanowisko pielęgniarki

Data2023-04-20

> czytaj więcej

Żłobek - Nabór na stanowisko opiekuna

Data2023-04-20

> czytaj więcej

Informacja o wynikach konkursów na stanowiska dyrektorów szkół na terenie Miasta i Gminy Czarny Dunajec

Data2023-04-14

> czytaj więcej

Informacja o wynikach konkursów na stanowiska dyrektorów szkół na terenie Miasta i Gminy Czarny Dunajec

Data2023-04-13

> czytaj więcej

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko dyrektora Miejskiego Żłobka w Czarnym Dunajcu

Data2023-04-13

> czytaj więcej

Nie jajka, ale świąteczna gazetka

Data2023-04-04

Jaka najtrudniejsza decyzja przez panem dyrektorem, dokąd podróżowali nauczyciele historii?

> czytaj więcej

Wesołego Alleluja

Data2023-04-03

> czytaj więcej

Gimnastyka korekcyjna w Gminie Czarny Dunajec 2023

Data2023-03-31

    Miasto i Gmina Czarny Dunajec w 2023 roku pozyskała kwotę 15 000,00 zł na realizację zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjo-kompensacyjnej w ramach projektu „Gimnastyka korekcyjna w Gminie Czarny Dunajec”, współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

> czytaj więcej

XIII Przegląd Teatrów Szkół SPSK pod hasłem Za jakim duchem idziesz?

Data2023-03-16

13 marca 2023 roku w Czarnym Dunajcu odbyły się regionalne eliminacje w ramach XIII Przeglądu Teatrów Szkół SPSK, którego organizatorem w rejonie Małopolski była Publiczna Szkoła Podstawowa  Nr 2 im. św. Jana Pawła II w Starem Bystrem.
Tegoroczna edycja przebiegła pod hasłem ,,Za jakim duchem idziesz?”.

> czytaj więcej

TEA TIME!

Data2023-03-10

W ramach zajęć programu “Youngster” uczniowie klasy 8 spotkali się w szkole, aby zaznajomić się z angielską tradycją picia herbaty.

> czytaj więcej

Zimowe warsztaty pszczelarskie w przedszkolu- 23 lutego 2023r.

Data2023-03-10

 Dziś w przedszkolu panowała cisza jak makiem zasiał… To nie to, że nikogo nie było, gdyż całkiem nas była spora grupka.

> czytaj więcej

Wycieczka do Kopalni Soli w Bochni

Data2023-03-10

27 stycznia 2023 r. uczniowie Szkoły Podstawowej wraz z opiekunami – p. M. Kwosek p. Z. Fryźlewicz i p. A. Łuszczek zwiedzili najstarszą w Polsce Kopalnię Soli w Bochni, która po prawie ośmiu wiekach wydobywania kruszcu, wygląda dziś jak podziemne miasto.

> czytaj więcej

Pasowanie na czytelnika

Data2023-03-10

Dnia 17 stycznia uczniowie klasy pierwszej zostali włączeni do grona czytelników. Poznali pracę bibliotekarza, układ książek na półkach, zasady korzystania z biblioteki- regulamin biblioteki.

> czytaj więcej
powrót na górę strony wróć na górę