1. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu:

Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Czarny Dunajec Zarządzeniem Nr 83/2022 z dnia 2 maja 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu, na posiedzeniu w dniu 10 maja 2022 r. wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora w/w szkoły w osobie:


Pani Teresy Domin


2. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Andrzeja Knapczyka Ducha:


Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Czarny Dunajec Zarządzeniem
Nr 84/2022 z dnia 2 maja 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Andrzeja Knapczyka- Ducha w Czerwiennem, na posiedzeniu w dniu 10 maja 2022 r. nie wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora w/w szkoły.


3. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Cichem


Komisja konkursowa nie została powołana przez Wójta Gminy Czarny Dunajec, w związku
z tym, iż w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta kandydata na stanowisko dyrektora w/w szkoły.


Przewodnicząca Komisji

Iwona Wontorczyk