W Gminie Czarny Dunajec zakończył się I etap projektu „Moje łyżwy” w 2022 roku, na który gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki na zajęcia sportowe dla uczniów ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych w wysokości 21400,00 zł.

Dzieci uczyły się jazdy na łyżwach pod okiem profesjonalnych instruktorów, byłych zawodników uprawiających wyczynowo hokej - byłego olimpijczyka z Albertville oraz trenera drużyny hokeja. Zajęcia te mają na celu aktywizację fizyczną dzieci i młodzieży szkolnej, profilaktykę wad postawy, nadwagi i otyłości. Skierowane są do uczniów szkół podstawowych. W ramach całego projektu zaplanowanych jest 10 wyjazdów na zajęcia trwające 60 minut. Dzięki uprzejmości Centrum Kultury i Promocji zostaną im wypożyczone łyżwy, kaski oraz udostępniona zostanie tafla lodowa.

W projekcie biorą udział uczniowie z następujących szkół:

 • Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu- II grupy 30 dzieci,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Cichem- I grupa- 15 dzieci,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Cichem- I grupa, 15 dzieci,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Cichem- I grupa, 15 dzieci,
 • Szkoła Podstawowa w Chochołowie- I grupa, 15 dzieci,
 • Szkoła Podstawowa w Odrowążu- I grupa, 15 dzieci,
 • Szkoła Podstawowa w Pieniążkowicach- II grupy, 30 dzieci,
 • Szkoła Podstawowa w Podczerwonem- I grupa, 15 dzieci,
 • Szkoła Podstawowa w Piekielniku- II grupy, 30 dzieci,
 • Szkoła Podstawowa w Podszklu- I grupa, 15 dzieci,
 • Szkoła Podstawowa w Ratułowie- I grupa, 15 dzieci,
 • Szkoła Podstawowa w Załucznem- II grupy- 30 dzieci.

Cieszymy się bardzo, że zajęcia na lodowisku będą służyły zdrowiu dzieci i odciągną je od komputera czy telefonu, co w obecnej sytuacji związanej z nauczaniem zdalnym ma ogromne znaczenie. Projekt rozpoczął się 7 marca, był realizowany do 31 marca, udało się zrealizować po 5 wyjazdów każdej grupy, pozostałą część planujemy dokończyć wlistopadzie 2022 r. Realizację projektu wizytowały Pani Anna Krupka, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportui Turystykioraz Pani Poseł Anna Paluch.