Gmina Czarny Dunajec zorganizowała 3 oddziały przygotowawcze dla uchodźców z Ukrainy w Szkole Podstawowej w Czarnym Dunajcu. Samorząd podszedł systemowo do kwestii edukacji dzieci pochodzących z innego kraju. Zorganizowano im opiekę i ciągłość edukacji, jak również zajęcia pozalekcyjne, które uprzyjemnią im ten trudny czas. Cały trud organizacyjny spoczął na barkach dyrekcji i pracowników Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu, którzy jednak podeszli z wielką odpowiedzialnością do powierzonego im zadania.

Wójt Gminy Czarny Dunajec, dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu oraz dyrektor szkoły powitali pierwszych uczniów już 6 marca 2022r. Nauka w utworzonych oddziałach odbywa się dla klas I – III, IV – VI oraz VII – VIII już od 7 marca 2022r. Ponad 70 uczniów z terenu Gminy Czarny Dunajec, w tym uczniowie, którzy przybyli do Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu z Żytomierza mogą korzystać
z przywilejów, jakie daje im status bycia uczniem szkoły. Całe grono pedagogiczne placówki stara się, aby czas spędzony w murach Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu był jak najbardziej efektywny. Uczniowie mają być przygotowani do powrotu do swojego kraju, aby stanowić o jego bycie i w przyszłości być jego podwalinami. Na dobry początek wszyscy uczniowie otrzymali pełną wyprawkę szkolną, a grono pedagogiczne wspomaga integrację pomiędzy uczniami-mieszkańcami Czarnego Dunajca, a uczniami pochodzącymi z Ukrainy.