\

Gmina Czarny Dunajec w 2022 roku pozyskała kwotę 10 000,00 zł na realizację zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w ramach projektu „Gimnastyka korekcyjna w Gminie Czarny Dunajec”, współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.


Zajęcia odbywają się w 8 szkołach (11 grup po 15 uczniów):

-Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu,

-Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem,

-Szkoła Podstawowa im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie,

-Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Odrowążu,

-Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku,

-Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Podszklu,

-Szkoła Podstawowa im. Ks. Prof. J. Tischnera w Ratułowie,

-Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Załucznem.


Głównym celem tych zajęć jest skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach życia codziennego. Ponadto mają na celu zapobiegać pogłębianiu się wad postawy, rozciągnięcie mięśni przykurczonych i wzmacnianie mięśni osłabionych, wyrobienie odruchu prawidłowego ustawiania stóp i nawyku prawidłowego chodu. Zajęcia są ponadprogramowe, 2 do 3 razy w tygodniu dla każdej grupy, prowadzą je nauczyciele, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej. Pierwsza część jest realizowana od 4 maja do 24 czerwca, natomiast druga realizowana będzie po wakacjach od 2 września do 2 grudnia 2022 r.


Łączny koszt zajęć to kwota 30 000,00 zł. W tym 20 000,00 zł. z budżetu Gminy Czarny Dunajec.