1. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Andrzeja Knapczyka- Ducha w Czerwiennem:


Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Czarny Dunajec Zarządzeniem Nr 104/2022 z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Andrzeja Knapczyka- Ducha w Czerwiennem, na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2022 r. wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora w/w szkoły w osobie:

Pani Renaty Zielińskiej


2. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Cichem


Komisja konkursowa nie została powołana przez Wójta Gminy Czarny Dunajec, w związku z tym, iż w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta kandydata na stanowisko dyrektora w/w szkoły.Przewodnicząca Komisji

Iwona Wontorczyk