Zakończyła się I część zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjo-kompensacyjnej (04.05-24.06.2022 r.), w ramach projektu „Gimnastyka korekcyjna w Gminie Czarny Dunajec”, współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Gmina Czarny Dunajec w 2022 roku pozyskała na te zajęcia kwotę 10 000,00 zł.


Projekt realizowany jest w 8 szkołach (11 grup po 15 uczniów):

-Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu – II grupy,

-Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem – I grupa,

-Szkoła Podstawowa im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie – I grupa ,

-Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Odrowążu – I grupa ,

-Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku – II grupy,

-Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Podszklu – I grupa,

-Szkoła Podstawowa im. Ks. Prof. J. Tischnera w Ratułowie – II grupy,

-Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Załucznem – I grupa.


Głównym celem tych zajęć jest skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach życia codziennego. Ponadto projekt ma na celu zapobieganie pogłębianiu się wad postawy, rozciągnięcie mięśni przykurczonych i wzmacnianie mięśni osłabionych, wyrobienie odruchu prawidłowego ustawiania stóp i nawyku prawidłowego chodu. Zajęcia prowadzą nauczyciele, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej, 2 do 3 razy w tygodniu, dla każdej grupy. Druga część będzie realizowana po wakacjach od 2 września do 3 grudnia 2022 r.


Łączny koszt zajęć wynosi 30 000,00 zł. W tym 20 000,00 zł. z budżetu Gminy Czarny Dunajec.