„Już pływam" w Gminie Czarny Dunajec

Łącznie 240 uczniów wzięło udział w tegorocznej edycji projektu pn. „Już pływam" w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w 2022 roku, współfinansowanego
ze środków Województwa Małopolskiego. Jego uczestnicy pod czujnym okiem instruktorów uczyli się pływać na basenie w Chochołowskich Termach. Rekrutacji dokonali dyrektorzy poszczególnych szkół, na podstawie deklaracji uczestnictwa oraz oświadczeń rodzica/ opiekuna prawnego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w zajęciach. W ramach projektu dzieci miały zagwarantowany transport wraz z opieką. Zrealizowano 10 wyjazdów (1,5 godz.) w terminie 05.04 – 24.06.2022r. Z informacji zwrotnej przekazanej przez instruktorów nauki pływania wynika, że dzieci podczas zajęć nabyły podstawowe umiejętności pływackie. Czas wolny spędziły aktywnie
i z rozwagą, poprawiając bezpieczeństwo na pływalniach i basenach odkrytych. Mamy również nadzieję, że poprawiła się kondycja i ogólna sprawność fizyczna dzieci. Projekt był szansą
na zidentyfikowanie talentów sportowych, upowszechnianie kultury fizycznej, a także promocji Małopolski, w tym Gminy Czarny Dunajec, jako regionu szczególnie przyjaznego dla uprawiania sportu i rekreacji. W projekcie brały udział dzieci z następujących szkół:

1. Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu - I grupa, 15 dzieci,

2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Cichem - I grupa, 15 dzieci,

3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Cichem -I grupa- 15 dzieci,

4. Szkoła Podstawowa w Chochołowie- I grupa, 15 dzieci

5. Szkoła Podstawowa w Podczerwonem- I grupa, 15 dzieci

6. Szkoła Podstawowa w Pieniążkowicach- I grupa, 15 dzieci,

7. Szkoła Podstawowa w Piekielniku- II grupy, 30 dzieci,

8. Szkoła Podstawowa w Ratułowie - II grupy, 30 dzieci,

9. Szkoła Podstawowa w Załucznem - I grupa, 15 dzieci,

10. Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK w Czerwiennem- II grupy, 30 dzieci.

11. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 SPSK w Starem Bystrem- II grupy, 30 dzieci

12. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 SPSK w Starem Bystrem- I grupa, 15 dzieci

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 101 150,00 zł, w tym pomoc finansowana z Województwa Małopolskiego stanowi kwotę 40 800,00 zł. Pozostała kwota stanowi wkład własny Gminy Czarny Dunajec w wysokości 60 350,00 zł. w tym wkład finansowy rodziców 100 zł od dziecka (240 x 100 zł), co stanowi sumę 24 000,00 zł.