Drodzy rodzice, uczniowie z terenu Gminy Czarny Dunajec !

Przypominamy, że Gmina Czarny Dunajec, w trakcie rozpoczynających się wakacji, zaplanowała dla dzieci w wieku szkolnym (III – VIII klasa) zajęcia sportowe.

Zajęcia będą odbywać się w dwóch grupach wiekowych tj. : grupa I – dzieci z klas 3-5 oraz grupa II -dzieci z klas 6-8. Szczegółowe informacje na ten temat wraz z deklaracją i wymaganymi oświadczeniami znajdują się TUTAJ.

Zajęcia sportowe finansowane będą ze środków gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2022.

Aby jednak zajęcia mogły być uruchomione niezbędne jest zebranie w każdej grupie wiekowej (w danej miejscowości) co najmniej 5 dzieci w terminie do 6 lipca,

Dlatego gorąco zachęcamy do skorzystania z przygotowanej przez Gminę oferty - pamiętajmy ruch to zdrowie, a aktywność fizyczna jest jedną z najlepszych form spędzania wolnego czasu.

Deklaracje – jeżeli nie zostały złożone u dyrektorów szkół - można składać w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec (ul. Piłsudskiego 2).