14 października każdego roku przypada święto wszystkich nauczycieli i pracowników szkół, zarówno tych pracujących czynnie, jak i będących na emeryturze. Z tej okazji w piątek 14 października 2022r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Cichem odbyły się gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej.


Uroczyste spotkanie rozpoczęło się Mszą św. pod przewodnictwem ks. Dariusza Głuszko w Kościele pw. Św. Józefa Robotnika w Cichem w intencji całej gminnej społeczności szkolnej. Następnie Pani dyrektor szkoły Maria Domagała powitała zaproszonych gości, w tym Wójta Gminy Marcina Ratułowskiego, Skarbnika Gminy- Monikę Styrczulę, wizytatora Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu- Bronisława Stocha, dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu- Iwonę Wontorczyk - przedstawicieli Rady Gminy Czarny Dunajec z Przewodniczącym Tadeuszem Czepielem, Danielem Domagałą, i Zofią Kierkowską - Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, dyrektorów szkół wraz z pracownikami i osobami emerytowanymi.

Po okolicznościowych przemówieniach zaproszonych gości na scenie pojawili się uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Cichem, którzy specjalnie na tę okazję przygotowali występ artystyczny. Kolejnym punktem programu złożenie ślubowania nauczycieli, którzy w tym roku zdobyli kolejny stopień zawodowy oraz wręczenie Nagród Wójta Gminy Czarny Dunajec dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Nagrody wręczył osobiście Wójt Gminy Czarny Dunajec w asyście wizytatora Bronisława Stocha. Nagrodami zostali uhonorowani następujący nauczyciele: Małgorzata Gacek, Zuzanna Wielkiewicz, Kazimiera Leja, Karolina Głowacz, Krystyna Morawa, Halina Buczek – Biszczak, Katarzyna Bacia, Kinga Jagiełło, Małgorzata Staszel, Małgorzata Czyrnek, Danuta Skorupa, Danuta Antolak.


Nagrodami zostali również uhonorowani następujący dyrektorzy: Teresa Domin, Krzysztof Kula, Maria Domagała, Anna Jakubiec, Joanna Kowalik, Maria Miętus, Iwona Florczyk, Grażyna Komperda, Monika Czapla, Bogdan Tyrybon, Krystyna Chowaniec, Jan Stękała, Wacław Sajdak, Anita Szarlej, Barbara Holla, Renata Zielińska.


Podziękowano również dyrektorom, którzy mają inne organy prowadzące, a działają na terenie Gminy Czarny Dunajec: Stanisław Papuga, Teresa Dziwisz, Aniela Staszel, Anna Słodyczka, Krystyna Rychtarczyk- Szczypta, Małgorzata Witek, Teresa Łyś, Paulina Sulka, Marzena Kruczek, Katarzyna Kazek.


Spotkanie stanowiło również sposobność do podsumowania pracy całej gminnej oświaty.