W Gminie Czarny Dunajec odbył się konkurs plastyczny

„Pamiętamy! 17 września 1939r. Agresja ZSRR na Polskę”

który przeznaczony był dla uczniów klas IV-VIII.

Celem konkursu było:

  • Budowanie trwałej więzi emocjonalnej z krajem ojczystym i regionem.
  • Wzmacnianie świadomości obywatelskiej.
  • Kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach upamiętniających historię kraju ojczystego poprzez łączenie wiedzy historycznej i wyobraźni plastycznej

Dnia 10.10.2022r. spośród 60 prac konkursowych komisja w składzie:

  • Marcin Ratułowski Wójt Gminy Czarny Dunajec;
  • Małgorzata Kulawiak - Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec;
  • Iwona Wontorczyk - Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu
  • Justyna Lenart- Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy Czarny Dunajec- wyłoniła zwycięzców konkursu, którzy wykonali najciekawsze prace.

Wyniki konkursu:

I miejsce - Jan Głowacz - Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu

II miejsce - Róża Ogonowska - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego
w Piekielniku

III miejsce - Sandra Szczypta - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Jana Pawła II SPSK w Starem Bystrem


Wyróżnienia:

- Rafał Srebrowski - Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Czerwiennem

- Małgorzata Dzielska - Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej ze Szkołą Filialną w Dziale

Z uwagi na wysoki poziom artystyczny nadesłanych prac, dodatkowe nagrody ufundowali:

Wójt Gminy Czarny Dunajec- Marcin Ratułowski, Dyrektor CKiP- Małgorzata Kulawiak, Dyrektor GZO- Iwona Wontorczyk

Nagrodę Wójta Gminy Czarny Dunajec otrzymuje Marta Maryniarczyk ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem

Nagrodę Dyrektora Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec otrzymuje Nadia Możdżeń ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Podszklu;

Nagrodę Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu otrzymuje Zuzanna Lambrecht z Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Czerwiennem

Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie w budynku Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec. Nagrody uczniom zostaną wręczone uroczyście przez Wójta Gminy Czarny Dunajec w dniu 11 listopada 2022r.