W dniu 14 września 2022r. Wójt Gminy Czarny Dunajec- Marcin Ratułowski wręczył uroczyście stypendia dla 3 uczniów, którzy osiągnęli najwyższy wynik z egzaminu ósmoklasisty. Stypendia, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe zostały wręczone:


- Martynie Mleczek - uczennicy Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu;

- Karolinie Stafirze - uczennicy Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku;

- Wiktorii Małysie - uczennicy Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku.


Gospodarz Gminy złożył gratulacje stypendystom, ich rodzicom, a także nauczycielom i wychowawcom oraz podkreślił znaczenie wiedzy i edukacji dla całej wspólnoty samorządowej, życząc im dalszych sukcesów oraz mądrego wykorzystania zdobytej wiedzy.

W uroczystości udział wzięli, oprócz wyróżnionych uczniów, jeden z rodziców stypendysty, Iwona Wontorczyk - dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu, Zofia Kierkowska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz dyrektorzy szkół macierzystych, którzy również skierowali do stypendystów gratulacje oraz w ciepłych słowach wyrazili uznanie dla rodziców i nauczycieli.