Celem projektu jest umożliwienie szkołom przejścia z tradycyjnego, stacjonarnego modelu kształcenia na model zdalnego nauczania.

Dofinansowanie projektu z UE: 74 999,99  PLN