Nasza Gmina pozyskała kolejne dofinansowanie w wysokości 145 000,00 zł
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zakup laptopów, tabletów oraz oprogramowania do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli. Wniosek o przyznanie grantu pn. „Zdalna szkoła+”: Oś I- Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1- Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, został złożony w dniu 15 maja 2020r. i w tym samym dniu uzyskał akceptację organu oceniającego.


Szybkie tempo prac, pozwoli na dokonanie wnioskowanych zakupów i przekazanie nowego sprzętu komputerowego do placówek.

Laptopy przeznaczone będą w pierwszej kolejności dla uczniów pochodzących z rodzin wielodzietnych, którzy są mieszkańcami Gminy i uczęszczają do szkół na terenie Gminy Czarny Dunajec:

-Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu;

-Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem;

-Szkoła Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Cichem;

-Szkoła Podstawowa Nr 3 w Cichem;

-Szkoła Podstawowa im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie;

-Szkoła Podstawowa nr 1 im. Andrzeja Knapczyka –Ducha w Czerwiennem;

-Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Odrowążu;

-Szkoła Podstawowa w Pieniążkowicach z Filią w Dziale im. Św. Jadwigi Królowej;

-Szkoła Podstawowa im. Brata Witalisa - Wojciecha Lei w Podczerwonem;

-Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Podszklu;

-Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku;

-Szkoła Podstawowa im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Ratułowie;

-Szkoła Podstawowa w Załucznem;

-Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czerwiennem;

-Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Andrzeja Boboli w Starem Bystrem;

-Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Św. Jana Pawła II Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół w Starem Bystrem.

Realizowany projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną
z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowaną zakażeniami Covid-19. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada odpowiedniego sprzętu,
na którym może realizować podstawę programową. Laptopy zostaną przekazane do szkół,
a stamtąd będzie możliwość wypożyczenia uczniom potrzebującym.

Przypomnijmy, że w pierwszej edycji projektu „Zdalna szkoła”- pozyskaliśmy kwotę 80 000,00 zł, którą również przeznaczyliśmy na zakupy laptopów wraz z kompletnym oprogramowaniem, które zostały przekazane dyrektorom szkół.