Uczniowie z Gminy Czarny Dunajec po lekcjach popłyną. Rusza powakacyjna odsłona projektu "Umiem pływać".


Gmina Czarny Dunajec po raz kolejny uzupełnienia obowiązkowy program wychowania fizycznego o nadobowiązkowe (nieodpłatne) zajęcia sportowe z nauki pływania, dla uczniów z klas I-III szkół podstawowych, którzy nie umieją pływać. Zajęcia wracają po wakacyjnej przerwie. Były wcześniej prowadzone od 1 kwietnia.

W projekcie uczestniczy 240 uczniów, w grupach po 15 osób, z 13 szkół, w cyklu dziesięciu dwugodzinnych zajęć, (tj. 1,5 godziny zegarowej na basenie) dla każdego uczestnika. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku, na basenie krytym, w "Chochołowskich Termach". Dzieci będą miały zorganizowany transport i opiekę w czasie dojazdu. Opiekunami będą nauczyciele ze szkół biorących udział w projekcie. Jednocześnie na basenie przebywać będą dwie grupy, pod kierunkiem dwóch instruktorów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie 65 200,00 zł, w tym pomoc finansowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki stanowi kwotę 32 600,00 zł. Różnicę pokrywa czarnodunajecki samorząd.

Od września do grudnia na termy będą jeździć uczniowie z Piekielnika, Podszkla, Załucznego, Odrowąża, Chochołowa, Podczerwonego. Dzieci z pozostałych szkół korzystały z projektu w II semestrze poprzedniego roku szkolnego 2018/2019, od kwietnia do czerwca.