Łącznie 288 uczniów weźmie udział w tegorocznej edycji projektu „Jeżdżę z głową", współfinansowanego
w ramach środków Województwa Małopolskiego.


Jego uczestnicy pod czujnym okiem instruktorów uczyć się będą jazdy na nartach. Podczas zaplanowanych 9 wyjazdów (dwugodzinnych) na stok w Czerwiennem na Budzu oraz stok Długa Polana w Nowym Targu, dzieci będą uczyć się podstaw bezpiecznego poruszania się na stokach narciarskich oraz spróbują opanować zasady zjazdu i slalomu. W ramach projektu dzieci mają zagwarantowanytransport wraz z opieką na stok narciarski, wejście na stok, profesjonalny sprzęt narciarski (narty, buty, kijki, kask) oraz usługę wykwalifikowanego instruktora narciarskiego. Projekt będzie realizowany od 17 stycznia 2020 rokudo 29 marca 2020 roku.

Na stok Długa Polana w Nowym Targu jeździć będzie 144 dzieci z następujących szkół:

1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Cichem- II grupy, 24 dzieci,

2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Cichem- I grupa- 12 dzieci,

3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 SPSK w Starem Bystrem- II grupa, 24 dzieci,

4. Szkoła Podstawowa w Ratułowie- II grupy, 24 dzieci,

5. Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu- II grupy, 24 dzieci,

6. Szkoła Podstawowa w Odrowążu- II grupy, 24 dzieci,

7. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 SPSK w Starem Bystrem- I grupa, 12 dzieci.

Na stok Czerwienne na Budzu jeździć będzie 144 dzieci z następujących szkół:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Czerwiennem- II grupy, 24 dzieci,

2. Szkoła Podstawowa w Pieniążkowicach- II grupy, 24 dzieci,

3. Szkoła Podstawowa w Piekielniku- III grupy, 36 dzieci,

4. Szkoła Podstawowa w Podszklu, II grupy, 24 dzieci,

5. Szkoła Podstawowa w Załucznem- I grupa, 12 dzieci,

6. Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK w Czerwiennem- II grupy, 24 dzieci.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie 138939,00 zł, w tym pomoc finansowana z Województwa Małopolskiego stanowi kwotę 42 000,00 zł. Pozostała kwota stanowi wkład własny Gminy Czarny Dunajec w wysokości 68 139,00 zł. Wkład finansowy rodziców wyniesie 100 zł od dziecka, co stanowi łącznie sumę 28 800,00 zł.

Wszelkich informacji na temat projektu udziela Pani Iwona Wontorczyk- dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu, pod nr tel. 18521 36 80 lub drogą meilową gzo@czarny-dunajec.pl.

Rekrutacji do projektu dokonują dyrektorzy poszczególnych szkół, na podstawie deklaracji uczestnictwa oraz oświadczeń rodzica/ opiekuna prawnego.