Szkoły ponadpodstawowe

Lp.

Nazwa szkoły i adres

Dyrektor

Telefon

Adres e-mail

1.

Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Czarnym Dunajcu, 34-470 Czarny Dunajec,                    ul. Kmietowicza 2
mgr Teresa Dziwisz

(18)2657670

technikum@czarnydunajec.spsk.pl

2.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ w Krakowie z siedzibą w Czarnym Dunajcu, ul. Mościckiego 8
34-470 Czarny Dunajec

mgr Stanisław Papuga

(18)2657173

zdzdunajec@poczta.neostrada.pl

3.

Szkoła Zawodowa Specjalna Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Czerwiennem, 34-407 Czerwienne 245

mgr Teresa Łyś

(18) 2658134

sp2czerwienne@poczta.fm

4.

Szkoła Specjalna Przyspasabiająca do Pracy Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Czerwiennem, 34-407 Czerwienne 245

mgr Teresa Łyś

(18) 2658134

sp2czerwienne@poczta.fm

5.

Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Starem Bystrem, 34-407 Stare Bystre 347

mgr Teresa Dziwisz

(18)2858729

pgspsk@wp.pl