x
> Gmina> Rada Gminy> Komisje Rady Gminy > Plan pracy Komisji Ładu Przestrzennego Infrastruktury I Bezpieczeństwa na 2022 rok

Plan pracy Komisji Ładu Przestrzennego Infrastruktury I Bezpieczeństwa na 2022 rok

I kwartał

 

1.                Ustalenie planu pracy Komisji na 2023 rok.

 

II kwartał

 

1.    Ocena stanu dróg gminnych po okresie zimowym  z uwzględnieniem:

·         Analizy poniesionych kosztów

·         Remontów dróg gminnych

·         Inwestycji drogowych w Mieście i Gminie

  1. Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Czarnym Dunajcu za 2022 rok.
  2. Monitoring miejsc publicznych o szczególnym zagrożeniu.

 

III kwartał

 

1.           Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego Gminy Czarny Dunajec za 2022 rok, z uwzględnieniem:

a)      częstotliwości udziału jednostek OSP w akcjach ratowniczo – gaśniczych  i analiza wykorzystania przyznanego ekwiwalentu.

b)      wyposażenia jednostek OSP w sprzęt.

2.        Pozyskiwanie środków pomocowych, analiza wniosków o dofinansowanie.

 

IV kwartał

 

1.        Analiza stanu realizacji zgłoszonych wniosków  i propozycji Komisji.

2.        Analiza wydatków – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3.        Propozycje do planu pracy Komisji na rok 2024.

4.        Podsumowanie pracy Komisji za 2023 rok.

powrót na górę strony wróć na górę