x
> Gmina> Rada Gminy> Komisje Rady Gminy > Plan pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej na 2022 rok

Plan pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej na 2022 rok

 I kwartał

 

1.      Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2023.

2.      Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy.

3.      Wydanie opinii do przedłużenia umów dzierżaw mienia gminnego.

 

II kwartał

 

1.    Wydanie opinii do przedłużenia umów dzierżaw mienia gminnego.

2.    Analiza sprawozdania z gospodarki odpadami w Gminie Czarny Dunajec.

 

III kwartał

 

1.      Analiza wydatków – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska za I półrocze 2023 roku.

2.      Zapoznanie się ze stanem przygotowania postępowania przetargowego w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy na 2024 rok.

3.      Wydanie opinii do przedłużenia umów dzierżaw składników mienia komunalnego.

 

IV kwartał

 

1.    Analiza ilości zebranych odpadów w okresie styczeń-listopad 2023.

2.    Wydanie opinii do przedłużenia umów dzierżaw mienia gminnego.

3.    Wnioski i propozycje do projektu budżetu gminy na 2024 rok.

powrót na górę strony wróć na górę