Fundacja Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu realizuje projekt dofinansowany ze środków PFRON, dzięki któremu  osoby po amputacji kończyny mogą otrzymać bezpłatną pomoc  w zakresie konsultacji psychologicznych, fizjoterapii, nauki chodu o protezie, konsultacji z doradcą zawodowym czy dietetykiem. 

Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie: