W związku z bardzo licznymi wnioskami o przyznanie dodatku węglowego o jednoosobowym gospodarstwie domowym, Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało dla gmin Poradnik z wyjaśnieniami dot. ubiegania się o
dodatek węglowy. Informacje zawarte w poradniku szczegółowo określają skład gospodarstwa domowego oraz weryfikację zawartych we wnioskach danych.

Ponadto gmina rozpatrując wniosek o dodatek węglowy może brać pod uwagę informacje m.in. z dodatków osłonowych, świadczeń socjalnych tj. zasiłków, deklaracji wywozu odpadów, innych dostępnych dokumentów np.
dokumentów skarbowych.

Bardzo proszę o uczciwe i sumienne składanie wniosków

Jednocześnie przypominamy iż informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składają Państwo pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń i takie oświadczenia są dołączone każdorazowo do wniosku.

https://www.gov.pl/web/klimat/poradnik-dla-samorzadow-dotyczacy-wyplaty-dodatku-weglowego?fbclid=IwAR2e_tkYqIfpWzP1acxdXj1q04XxkrW2R5UBTOw0ULlXV6XIeer3r19NVNw

Rafał Wilkus

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu