Terapeutka d/s warsztatów zajęciowych Pani Izabela Mateja wraz z Paniami Seniorkami, które aktywne uczestniczą w zajęciach przeznaczonych dla Seniorów prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu, postanowiły wykonać coś dla drugiego potrzebującego człowieka. Stąd narodziła się idea ,,zróbmy coś dla osób bezdomnych’’.

Seniorki spotykać się będą w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu i robić na drutach ocieplacze tj. czapki, szaliki.

Wykonane rzeczy znajdą odbiorców, którymi na co dzień opiekują się siostry Albertynki.

2. Celem głównym projektu: jest wsparcie w formie ciepłej odzieży bezdomnych.

Celem szczegółowym : aktywizacja społeczna osób starszych,uwrażliwienie innych osób na potrzeby drugiego człowieka, mobilizacja innych osób do podjęcia działań zmierzających do wykluczenia zjawiska bezdomności w Polsce.

3. Termin realizacji projektu: październik- listopad 2022 rok.

Koordynator : Anna Schull