Dział Świadczeń

Dział Świadczeń zajmuje się realizacją zadań w szczególności: prowadzeniem postępowania w sprawach o przyznanie zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczenia „Za Życiem”

Rejony w Dziale Świadczeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu


Pracownik

REJON I

Anna Bienias - inspektor

18 26 135 44  wew. 52

Czarny Dunajec

Podszkle

REJON II

Mateja Gabriela - pomoc administracyjna

18 26 135 44 wew. 55

Ratułów

Stare Bystre

Załuczne

REJON III

Aneta Stopka - referent

18 26 135 44 wew. 53  

Piekielnik

Chochołów

 

REJON IV

Rocha Joanna  - inspektor       

18 26 135 44 wew. 53

Czerwienne

Pieniążkowice

Wróblówka

Podczerwone

Koniówka

 

REJON V

Styrczula Anna - inspektor

18 26 135 44 wew 50

Ciche

Odrowąż

Dział