Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu

ul. Kamieniec Dolny 55 (Ośrodek zdrowia)
34-470 Czarny Dunajec

e-mail: gops@czarny-dunajec.pl lub ops@czarny-dunajec.pl
Adres skrytki ePUAP:

/GOPS_CzD/SkrytkaESP


Zapraszamy na stronę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu

www.gops.czarny-dunajec.pl

 
Stanowisko Imię i nazwisko Nr telefonu
Dyrektor Rafał Wilkus  

Dział Księgowo-Administracyjny

Stanowisko Imię i nazwisko Nr telefonu
Główny księgowy Danuta Hudyka 18 544-72-81
Inspektor ds. rozliczeń Katarzyna Jarończyk 18 544-72-81

Dział Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny

Stanowisko Imię i nazwisko Nr telefonu

Starszy specjalista pracy socjalnej Janusz Kęska 18 544 72 86
Pracownik socjalny Barbara Moczarna 18 544 72 86

Starszy pracownik socjalny

Anna Schull

18 544 72 85

Starszy pracownik socjalny

Elżbieta Kidoń

18 544 72 87

Starszy pracownik socjalny

Anna Siodłak

18 544 72 87

Pracownik socjalny

Monika Stopka

18 544 72 85

Pracownik socjalny (administracja)

Bożena Domalik

18 544 72 88

Asystent Rodziny

Anastazja Rusnak

667 532 782

Usługi opiekuńcze (opiekun)

Maria Halczak


Dział świadczeń

Stanowisko Imię i nazwisko Nr telefonu
Inspektor

Anna Styrczula 18 544 72 83
Inspektor
Joanna Rocha 18 544 72 83
Pomoc administracyjna
Beata Lenart
18 544 72 84

Aneta Stopka 18 544 72 84
 

Samodzielne stanowiska

Stanowisko Imię i nazwisko Nr telefonu
Informatyk

Wojciech Głowacz

18 26-135-43
Psycholog

Marzena Bandyk

18 544 72 89

(po wcześniejszym ustaleniu terminu)