x
> Gmina> Ogłoszenia Urzędowe > Postępowania Administracyjne

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec - Rozbudowa drogi gminnej klasy D Graniczna oraz drogi gminnej Bukownia w miejscowości Podszkle

Data2023-09-08

OŚ.6220.12.2023.MZ Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w/s zmiany Decyzji z dnia 11.05.2022 r., znak: OŚ.6220.4.2022.JB stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Przebudowa, budowa, rozbudowa drogi gminnej „Graniczna” w miejscowości Podszkle

> czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Czarny Dunajec tzw. Bory

Data2023-09-08

> czytaj więcej

OŚ.6220.9.2023.JB Obwieszczenie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czarny Dunajec

Data2023-08-29

> czytaj więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY - Dział

Data2023-08-23

> czytaj więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY - Czarny Dunajec

Data2023-08-23

> czytaj więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY - Czarny Dunajec

Data2023-08-23

> czytaj więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY - Czarny Dunajec

Data2023-08-23

> czytaj więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - Podczerwone

Data2023-08-23

> czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Czarny Dunajec tzw. Bory

Data2023-08-01

> czytaj więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Data2023-08-01

> czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Czarny Dunajec, położonej w miejscowości Czarny Dunajec

Data2023-07-19

> czytaj więcej

Zawiadomienie o wyznaczeniu Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec jako organu właściwego do załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Data2023-07-05

Zawiadomienie o wyznaczeniu Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec jako organu właściwego do załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Słonecznej oraz na ul. Szpitalnej w Nowym Targu”

> czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Czarny Dunajec, położonej w miejscowości Podczerwone dz. ewid. nr 7637/109

Data2023-06-09

> czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Czarny Dunajec, położonej w miejscowości Chochołów dz. ewid. nr 10987/21

Data2023-06-09

> czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Data2023-05-31

> czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany - Piekielnik

Data2023-05-31

> czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany - Czarny Dunajec

Data2023-05-31

> czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Czarny Dunajec

Data2023-05-31

> czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Czarny Dunajec

Data2023-05-31

> czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Czarny Dunajec

Data2023-05-31

> czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Czarny Dunajec Kamieniec Dolny

Data2023-05-31

> czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Czarny Dunajec, położonej w miejscowości Podczerwone

Data2023-05-24

> czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Czarny Dunajec, położonej w miejscowości Chochołów

Data2023-05-24

> czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Czarny Dunajec

Data2023-04-04

Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

> czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Czarny Dunajec

Data2023-04-04

Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

> czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Czarny Dunajec

Data2023-04-04

         Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

> czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Czarny Dunajec

Data2023-04-04

         Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344./ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

> czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Czarny Dunajec

Data2023-04-04

         Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie zamiany.

> czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Podczerwone

Data2023-04-04

Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

> czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Chochołów

Data2023-04-04

Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

> czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Chochołów

Data2023-04-04

Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

> czytaj więcej

Ogłoszenie o wywieszeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia

Data2023-02-27

> czytaj więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - Czarny Dunajec

Data2023-02-16

> czytaj więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY - KS Chochołów

Data2023-02-16

> czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Koniówka

Data2023-01-13

Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm./ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

> czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Czarny Dunajec

Data2023-01-13

Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm./ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

> czytaj więcej

Sprawozdanie z konsultacji z mieszkańcami Gminy Czarny Dunajec prowadzonych w sprawie zmiany Statutu sołectwa Czarny Dunajec

Data2022-12-20

> czytaj więcej

Ogłoszenie o wywieszeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia - Dział

Data2022-12-15

> czytaj więcej

Ogłoszenie o wywieszeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia - Stare Bystre

Data2022-12-15

> czytaj więcej

Ogłoszenie o wywieszeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia - Chochołów

Data2022-12-15

> czytaj więcej

Ogłoszenie o wywieszeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia - Pieniążkowice

Data2022-12-15

> czytaj więcej
powrót na górę strony wróć na górę