x
> Gmina> Ogłoszenia Urzędowe > Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe dostępne również przez platformę zakupową pod nazwą: Z.NR.ROK pod adresem:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 2024 - realizacje zadań z obszaru wsparcia psychologicznego dla dzieci u których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze w prowadzonych placówkach wsparcia dziennego na terenie gmin Czarny Dunajec

Data2024-07-09

> czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4 2024

Data2024-07-05

na: realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 oraz rekomendacji KCPU przez Miasto i Gminę Czarny Dunajec ze środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – organizacja zajęć sportowych: „WAKACJE SPORTOWE W MIEŚCIE I GMINIE CZARNY DUNAJEC”


Termin składania ofert: do dnia 11 LIPCA  2024 roku do godz. 10:00

> czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu końcowego SZBI

Data2024-06-18

> czytaj więcej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/2024/JP na dowóz dzieci w ramach realizacji programu „Już pływam”- w roku 2024

Data2024-05-29

> czytaj więcej

Zapytanie ofertowe - Remont konserwatorski elewacji wieży Św. Marii Magdaleny w Odrowążu - Z.11.2024

Data2024-05-28

> czytaj więcej

Zapytanie ofertowe - Opracowanie projektu koncepcyjnego Parku Naturalnego – Parku Bioróżnorodności

Data2024-05-17

> czytaj więcej

Zapytanie ofertowe - Menager dla projektu pn Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czarny Dunajec

Data2024-05-09


> czytaj więcej

Zapytanie ofertowe - Remont konserwatorski elewacji wieży Św. Marii Magdaleny w Odrowążu

Data2024-04-22> czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie odbierania i transportu odpadów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Czarny Dunajec

Data2024-04-16

> czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4 2024

Data2024-04-16

na: realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025 przez Miasto i  Gminę Czarny Dunajec ze środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Termin składania ofert: do dnia 22 kwietnia 2024 roku do godz. 10:00

> czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na dostarczenie sadzonek kwiatowych na potrzeby letniej dekoracji terenów publicznych Miasta i Gminy czarny Dunajec

Data2024-04-15

> czytaj więcej

Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie prac konserwatorskich ołtarza głównego w kościele w Pieniążkowicach

Data2024-04-11

> czytaj więcej

Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie prac konserwatorsko-budowlanych kościoła Przenajświętszej Trójcy w Czarnym Dunajcu

Data2024-04-08


> czytaj więcej

Zapytanie ofertowe - Konserwacja barokowego retabulum w kościele św. Jakuba w Piekielniku

Data2024-04-08


> czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na prowadzenie pikniku rowerowego Zakręć w Tatry

Data2024-03-08

> czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania foli, sznurków, siatek z sianokiszonek w Mieście i Gminie Czarnym Dunajcu

Data2024-03-06

> czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek

Data2024-02-29

> czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek

Data2024-02-20

> czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na wykonanie oznakowania tras rowerowych na terenie Miasta i Gminy Czarny Dunajec

Data2024-01-09

> czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na organizację pikniku rowerowego pt. Zakręć w Tatry z wykorzystaniem nowego miejsca obsługi rowerzystów na Szlaku wokół Tatr

Data2024-01-08

> czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3 2024

Data2024-01-05

na: realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 oraz rekomendacji KCPU przez Miasto i Gminę Czarny Dunajec ze środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – organizacja zajęć sportowych: „ZAJĘCIA SPORTOWE W MIEŚCIE I GMINIE CZARNY DUNAJEC”


Termin składania ofert: do dnia 10 stycznia  2024 roku do godz. 10:00        > czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2 2024

Data2024-01-04

na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2023 przez Miasto i  Gminę Czarny Dunajec ze środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych


Termin składania ofert: do dnia 09 stycznia 2024 roku do godz. 10:00

> czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 2024

Data2024-01-04

na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025  przez Miasto i Gminę Czarny Dunajec ze środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, składamy zapytanie ofertowe dotyczące:

> czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 6 2023 - świadczenie usług w charakterze psychologa, specjalisty terapii uzależnień

Data2023-09-26

> czytaj więcej

Aktualizacja treści do: Zapytanie ofertowe na dostarczenie opału do kotłowni zlokalizowanej w m. Czarny Dunajec w budynku Remizy OSP ogrzewającej budynki gminne zlokalizowane przy ul. Józefa Piłsudskiego 2, 2A i 4.

Data2023-09-14

> czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na dostarczenie opału do kotłowni zlokalizowanej w m. Czarny Dunajec w budynku Remizy OSP ogrzewającej budynki gminne zlokalizowane przy ul. Józefa Piłsudskiego 2, 2A i 4

Data2023-09-12

Zapytanie ofertowe na dostarczenie opału do kotłowni zlokalizowanej w m. Czarny Dunajec w budynku Remizy OSP ogrzewającej budynki gminne  zlokalizowane przy ul. Józefa Piłsudskiego 2, 2A i 4.

> czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 5/2023

Data2023-08-21

na: realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2023 oraz rekomendacji KCPU przez Miasto i Gminę Czarny Dunajec ze środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – organizacja zajęć sportowych: „ZAJĘCIA SPORTOWE W MIEŚCIE I GMINIE CZARNY DUNAJEC”


Termin składania ofert: do dnia 24 sierpnia 2023 roku do godz. 15:00> czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej 130 000 zł - Dostawa i montaż wyposażenia strzelnicy wirtualnej w ramach konkursu ofert przeprowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej pn.: Strzelnica w powiecie 2023

Data2023-07-12

> czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/2023

Data2023-07-10

na: realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2023 oraz rekomendacji KCPU przez Miasto i Gminę Czarny Dunajec ze środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – organizacja zajęć sportowych: „ZAJĘCIA SPORTOWE – WAKACJE 2023 W GMINIE CZARNY DUNAJEC”


Termin składania ofert: do dnia 13 lipca 2023 roku do godz. 15:00> czytaj więcej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/2023/KB na DOWÓZ/ODWÓZ uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Podszklu

Data2023-07-04

> czytaj więcej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Na zastępczy wywóz nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Czarny Dunajec, którzy nie zawarli umów na tę usługę

Data2023-06-26

> czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wyposażenia strzelnicy wirtualnej w ramach konkursu ofert przeprowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej pn.: Strzelnica w powiecie 2023

Data2023-06-21

> czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Data2023-06-19

> czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania foli, sznurków, siatek z sianokiszonek w Mieście i Gminie Czarnym Dunajcu

Data2023-06-13

> czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2023 - świadczenie usług w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w charakterze psychologa w Szkole Podstawowej w Czarnym Dunajcu

Data2023-05-29

> czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wyposażenia strzelnicy wirtualnej

Data2023-05-18

> czytaj więcej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/2023/JP na: usługę instruktora nauki pływania dla dzieci w ramach realizacji projektu Już pływam - w roku 2023

Data2023-05-16

> czytaj więcej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/2023/JP na dowóz dzieci w ramach realizacji programu Już pływam - w roku 2023

Data2023-05-16

> czytaj więcej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1/2023/PS na dowóz dzieci w ramach realizacji wyjazdu do Węgorzewa z programu stypendialnego Miasta i Gminy Czarny Dunajec

Data2023-05-16

> czytaj więcej

Wynik postępowania na wykonanie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa Informatycznego

Data2023-05-08

> czytaj więcej

Zapytanie Ofertowe NR 2/2023/PLGD – dostawa/montaż stacji serwisowych z ładowarką rowerów elektrycznych, stojaków na rowery

Data2023-04-27

> czytaj więcej

Zapytanie Ofertowe 1/2023/PLGD na wykonanie miejsc odpoczynku rowerzystów

Data2023-04-27

> czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa

Data2023-04-25

> czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania foli, sznurków, siatek z sianokiszonek w Mieście i Gminie Czarnym Dunajcu

Data2023-04-25

> czytaj więcej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Dostarczenie sadzonek kwiatowych na potrzeby letniej dekoracji terenów publicznych Miasta i Gminy Czarny Dunajec w roku 2023

Data2023-04-21

> czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie odbierania i transportu odpadów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Czarny Dunajec

Data2023-03-31

> czytaj więcej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/2023/UP na: usługę instruktora nauki pływania dla dzieci w ramach realizacji projektu „Umiem pływać”- w roku 2023 na basenie w Chochołowskich Termach

Data2023-03-06


> czytaj więcej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/2023/UP na dowóz dzieci w ramach realizacji programu „Umiem pływać”- w roku 2023

Data2023-03-06

> czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na zakup tonerów i tuszy do drukarek

Data2023-02-08

> czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2023

Data2023-01-04

na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025  przez Miasto i Gminę Czarny Dunajec ze środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, składamy zapytanie ofertowe dotyczące:

> czytaj więcej
powrót na górę strony wróć na górę