x

Zarządzanie kryzysowe

StanowiskoImię i NazwiskoNr telefonuNr pokoju

Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, OC, spraw obronnych

Mariusz Garus
18 26-135-4141


faks całodobowy: 182613530


adres e-mail: zkryzysowe@czarny-dunajec.pl


Do zadań Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego należy:


  • Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne (w gminie) i prognozowanie tych zagrożeń.
  • Przygotowywanie propozycji działań i przedstawienie Wójtowi wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie reagowania kryzysowego.
  • Przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami.
  • Opiniowanie gminnego planu reagowania kryzysowego.

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁÓW ALARMOWYCH I KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH


Alarmy, sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze wprowadzono rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 191, poz. 1415).

powrót na górę strony wróć na górę