OSP Ciche Dolne

Liczba członków: 52 osoby


Skład Zarządu na lata 2016 - 2020

Prezes: Czesław Kois

Naczelnik: Roman Stalmach

Z-ca Naczelnika: Kazimierz Kois

Skarbnik: Andrzej Gąsienica

Sekretarz: Grzegorz Szymusiak