x
> Oświata > Gminny Zespół Oświatowy

Gminny Zespół Oświatowy

Dane kontaktowe: 

ul. Kolejowa 14a

34-470 Czarny Dunajec

Tel. 18/521 36 80

e-mail: gzo@czarny-dunajec.pl

Stanowisko

Imię i nazwisko

Dyrektor

Iwona Wontorczyk

Główny księgowy 

Teresa Ochmańska

Inspektor

Krzysztof Bartoszek

Główny Specjalista

Anna Rafacz

Główny Specjalista

Maria Lenart

Podinspektor

Natalia Gwizdz

Inspektor

Lucyna Waksmundzka

InspektorHalina Guńka
wróć na gorę