x
> Dla mieszkańca > Kategorie spraw, formularze urzędowe

Kategorie spraw, formularze urzędowe

Znaleziono: 73 dokumentów


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH (pdf)

PODATEK LEŚNY - Osoby prawne

DL-1 - DL-1 deklaracja na podatek leśny + załączniki ZDL-1, ZDL-2, ZDL-3 - aktywny formularz (pdf)

PODATEK LEŚNY - Osoby prawne

DL-1 - DL-1 deklaracja na podatek leśny - formularz do druku (pdf)

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - Osoby prawne

DN-1 - DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości + załączniki ZDN1 i ZDN2 - aktywny formularz (pdf)

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - Osoby prawne

DN-1 - DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości - formularz do druku (pdf)

PODATEK ROLNY - Osoby prawne

DR-1 - DR-1 deklaracja na podatek rolny + załączniki ZDR-1 i ZDR-2 - aktywny formularz (pdf)

PODATEK ROLNY - Osoby prawne

DR-1 - DR-1 deklaracja na podatek rolny - formularz do druku (pdf)

Urząd Stanu Cywilnego

DRUK PODANIA O WYDANIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO (doc)

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - Osoby prawne i osoby fizyczne

DT-1 - DT-1 deklaracja na podatek od środków transportowych - formularz do druku (pdf)

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - Osoby prawne i osoby fizyczne

DT1/A(6) - DT1/A(6) załącznik- formularz do druku (pdf)

Ewidencja Ludności i Dowody osobiste

Formularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych - DRUK DWUSTRONNY !!! (pdf)

Ewidencja Ludności i Dowody osobiste

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (pdf)

Ewidencja Ludności i Dowody osobiste

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego XI 2021 DRUK DWUSTRONNY!!! (pdf)

PODATEK LEŚNY - Osoby fizyczne

IL-1 - IL-1 informacja na podatek leśny + ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3 (pdf)

PODATEK LEŚNY - Osoby fizyczne

IL-1 - IL-1 informacja na podatek leśny - formularz do druku (pdf)

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - Osoby fizyczne

IN-1 - IN-1 informacje na podatek od nieruchomości + załączniki ZIN-1, ZIN-2 i ZIN-3 - aktywny formularz (pdf)

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - Osoby fizyczne

IN-1 - IN-1 informacje na podatek od nieruchomości - formularz do druku (pdf)

PODATEK LEŚNY - Osoby prawne

DL-1 - Instrukcja wypełniania DL-1 (pdf)

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - Osoby prawne

DN-1 - Instrukcja wypełniania DN-1 (pdf)

PODATEK ROLNY - Osoby prawne

DR-1 - Instrukcja wypełniania DR-1 (pdf)

PODATEK LEŚNY - Osoby fizyczne

IL-1 - Instrukcja wypełniania IL-1 (pdf)

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - Osoby fizyczne

IN-1 - Instrukcja wypełniania IN-1 (pdf)

PODATEK ROLNY - Osoby fizyczne

IR-1 - Instrukcja wypełniania IR-1 (pdf)

PODATEK ROLNY - Osoby fizyczne

IR-1 - IR-1 informacje na podatek rolny + załączniki ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3 - aktywny formularz (pdf)

PODATEK ROLNY - Osoby fizyczne

IR-1 - IR-1 informacje na podatek rolny - formularz do druku (pdf)
powrót na górę strony wróć na górę