x
> Gmina > Obwieszczenia i zarządzenia

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec z dnia 5 marca 2024 roku

Data2024-03-08

> czytaj więcej

Zarządzenie Nr 41 2024 Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec z dnia 29lutego 2024r

Data2024-02-29

> czytaj więcej

Zarządzenie Nr 42 2024 Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 lutego 2024r

Data2024-02-29

> czytaj więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję z dnia 28.07.2022 r

Data2024-02-13

OŚ.6220.14.2023.MZ Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję z dnia 28.07.2022 r., znak: OŚ.6220.10.2022.JB stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1655K Rogoźnik – Ciche w miejscowości Stare Bystre oraz stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1655K Rogoźnik – Ciche w miejscowości Stare Bystre

> czytaj więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Włączenie strefy A uzdrowiska do sieci dróg publicznych Gminy Czarny Dunajec

Data2024-02-08

> czytaj więcej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec z dnia 6 lutego 2024 roku ws granic okręgów wyborczych

Data2024-02-08

> czytaj więcej

Zarządzenie Nr 26 2024 Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec z dnia 6 lutego 2024r.

Data2024-02-06

w sprawie powołania Komisji konkursowej, celem opiniowania złożonych ofert w Otwartym konkursie ofert Nr 1/2024 na realizację zadań publicznych z zakresu kultury pn.: „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego” zleconych przez Miasto i Gminę Czarny Dunajec w 2024 roku organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

> czytaj więcej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec z dnia 1 lutego 2024 roku

Data2024-02-02

w sprawie: zapewnienia na obszarze Miasta i Gminy Czarny Dunajec odpowiedniej liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

> czytaj więcej

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego ws zmiany Decyzji z dnia 28.07.2022 r

Data2024-01-23

OŚ.6220.14.2023.MZ Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w/s zmiany Decyzji z dnia 28.07.2022 r., znak: OŚ.6220.10.2022.JB stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1655K Rogoźnik – Ciche w miejscowości Stare Bystre

> czytaj więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws zmiany Decyzji z dnia 05.02.2021 r

Data2024-01-23

OŚ.6220.1.2024.MZ Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s zmiany Decyzji z dnia 05.02.2021 r., znak: OŚ.6220.16.2020.MJ stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej “Do Kocańdów” w miejscowości Załuczne i Odrowąż

> czytaj więcej

Zarządzenie Nr 12/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec z dnia 15 stycznia 2024r. w sprawie Ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Data2024-01-18

nr 2/2024 na realizację zadań własnych Miasta i Gminy Czarny Dunajec służących sprzyjaniu rozwojowi sportu, przez kluby sportowe działające na obszarze Miasta i Gminy Czarny Dunajec

> czytaj więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec w sprawie planu polowania zbiorowego Koła Łowieckiego PONOWA w Nowym Targu dnia 25 lutego 2024 roku

Data2024-01-16

> czytaj więcej

Zarządzenie Nr 6 2024 Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec z dnia 11 stycznia 2024 r

Data2024-01-12

> czytaj więcej

Zarządzenie nr 4 2024 Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec z dnia 8 stycznia 2024 r.

Data2024-01-08

> czytaj więcej

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Czarny Dunajec

Data2023-12-12

> czytaj więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czarny Dunajec

Data2023-12-04

> czytaj więcej

Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Czarny Dunajec

Data2023-11-29

> czytaj więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec w sprawie planu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego PONOWA w Nowym Targu ZO Nowy Sącz – sezon 2023-2024

Data2023-11-03

> czytaj więcej

Obwieszczenie - Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego WSPÓLNOTA w Witowie – sezon 2023-2024

Data2023-10-20

> czytaj więcej

Obwieszczenie - Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego SZARAK w Nowym Targu – sezon 2023-2024

Data2023-10-20

> czytaj więcej

Obwieszczenie - Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego SABAŁA w Zakopanem – sezon 2023-2024

Data2023-10-20

> czytaj więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Wójta Gminy Czarny Dunajec

Data2023-09-27

OŚ.6220.12.2023.MZ Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Wójta Gminy Czarny Dunajec z  dnia 11.05.2022 r., znak: OŚ.6220.4.2022.JB w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa, budowa, rozbudowa drogi gminnej „Graniczna” w miejscowości Podszkle” oraz stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej klasy „D” „Graniczna” oraz drogi gminnej „Bukowina” w miejscowości Podszkle”.

> czytaj więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec

Data2023-09-22

OŚ.6220.14.2023.MZ Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s zmiany Decyzji z dnia 28.07.2022 r., znak: OŚ.6220.10.2022.JB stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1655K Rogoźnik – Ciche w miejscowości Stare Bystre

> czytaj więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia

Data2023-09-20

pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Słonecznej oraz ul. Szpitalnej w Nowym Targu

> czytaj więcej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec z dnia 13 września 2023 roku o siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Data2023-09-14

> czytaj więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec - Rozbudowa drogi gminnej klasy D Graniczna oraz drogi gminnej Bukownia w miejscowości Podszkle

Data2023-09-08

OŚ.6220.12.2023.MZ Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w/s zmiany Decyzji z dnia 11.05.2022 r., znak: OŚ.6220.4.2022.JB stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Przebudowa, budowa, rozbudowa drogi gminnej „Graniczna” w miejscowości Podszkle

> czytaj więcej

OŚ.6220.9.2023.JB Obwieszczenie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czarny Dunajec

Data2023-08-29

> czytaj więcej

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Słonecznej oraz ul. Szpitalnej w Nowym Targu

Data2023-08-10

> czytaj więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czarny Dunajec

Data2023-07-13

> czytaj więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Data2023-07-05

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Słonecznej oraz na ul. Szpitalnej w Nowym Targu”

> czytaj więcej

Obwieszczenie w sprawie: stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Czarny Dunajec dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Data2023-06-09

> czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na obszarze województwa małopolskiego

Data2023-03-31

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 440) w związku z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. (Dz. U. poz. 333) podaje się do publicznej wiadomości informację, że:
1. W okresie od dnia 17 kwietnia 2023 r. do dnia 21 lipca 2023 r. przeprowadzona zostanie na obszarze województwa małopolskiego kwalifikacja wojskowa.

> czytaj więcej

Zarządzenie Nr 52 2023 Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec z dnia 10 marca 2023r.

Data2023-03-10

> czytaj więcej

ZARZĄDZENIE NR 51 2023 Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec z dnia 8 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Czarny Dunajec

Data2023-03-08

> czytaj więcej

Obwieszczenie o terminie o miejscu zbiorowego polowania powiatowego na drapieżniki – dnia 25.02.2023 r. Koła Łowieckiego PONOWA w Nowym Targu

Data2023-02-14

> czytaj więcej

Obwieszczenie o terminach i zmianie miejsca polowań zbiorowych w roku gospodarczym 2022-2023 Koła Łowieckiego SZARAK w Nowym Targu

Data2023-01-05

> czytaj więcej

Zarządzenie Nr 6/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec z dnia 3 stycznia 2023r.

Data2023-01-03

w sprawie Ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/2023 na realizację zadań własnych Miasta i Gminy Czarny Dunajec służących sprzyjaniu rozwojowi sportu, przez kluby sportowe działające na obszarze Miasta i Gminy Czarny Dunajec.
> czytaj więcej

Zarządzenie Nr 5/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec z dnia 3 stycznia 2023r

Data2023-01-03

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury zleconych przez Miasto i Gminę Czarny Dunajec w 2023 roku organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz powołania Komisji Konkursowej

> czytaj więcej
powrót na górę strony wróć na górę