x
> Gmina > Obwieszczenia i zarządzenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec

Data2023-09-22

OŚ.6220.14.2023.MZ Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s zmiany Decyzji z dnia 28.07.2022 r., znak: OŚ.6220.10.2022.JB stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1655K Rogoźnik – Ciche w miejscowości Stare Bystre

> czytaj więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia

Data2023-09-20

pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Słonecznej oraz ul. Szpitalnej w Nowym Targu

> czytaj więcej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec z dnia 13 września 2023 roku o siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Data2023-09-14

> czytaj więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec - Rozbudowa drogi gminnej klasy D Graniczna oraz drogi gminnej Bukownia w miejscowości Podszkle

Data2023-09-08

OŚ.6220.12.2023.MZ Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w/s zmiany Decyzji z dnia 11.05.2022 r., znak: OŚ.6220.4.2022.JB stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Przebudowa, budowa, rozbudowa drogi gminnej „Graniczna” w miejscowości Podszkle

> czytaj więcej

OŚ.6220.9.2023.JB Obwieszczenie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czarny Dunajec

Data2023-08-29

> czytaj więcej

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Słonecznej oraz ul. Szpitalnej w Nowym Targu

Data2023-08-10

> czytaj więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czarny Dunajec

Data2023-07-13

> czytaj więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Data2023-07-05

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Słonecznej oraz na ul. Szpitalnej w Nowym Targu”

> czytaj więcej

Obwieszczenie w sprawie: stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Czarny Dunajec dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Data2023-06-09

> czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na obszarze województwa małopolskiego

Data2023-03-31

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 440) w związku z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. (Dz. U. poz. 333) podaje się do publicznej wiadomości informację, że:
1. W okresie od dnia 17 kwietnia 2023 r. do dnia 21 lipca 2023 r. przeprowadzona zostanie na obszarze województwa małopolskiego kwalifikacja wojskowa.

> czytaj więcej

Zarządzenie Nr 52 2023 Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec z dnia 10 marca 2023r.

Data2023-03-10

> czytaj więcej

ZARZĄDZENIE NR 51 2023 Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec z dnia 8 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Czarny Dunajec

Data2023-03-08

> czytaj więcej

Obwieszczenie o terminie o miejscu zbiorowego polowania powiatowego na drapieżniki – dnia 25.02.2023 r. Koła Łowieckiego PONOWA w Nowym Targu

Data2023-02-14

> czytaj więcej

Obwieszczenie o terminach i zmianie miejsca polowań zbiorowych w roku gospodarczym 2022-2023 Koła Łowieckiego SZARAK w Nowym Targu

Data2023-01-05

> czytaj więcej

Zarządzenie Nr 6/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec z dnia 3 stycznia 2023r.

Data2023-01-03

w sprawie Ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/2023 na realizację zadań własnych Miasta i Gminy Czarny Dunajec służących sprzyjaniu rozwojowi sportu, przez kluby sportowe działające na obszarze Miasta i Gminy Czarny Dunajec.
> czytaj więcej

Zarządzenie Nr 5/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec z dnia 3 stycznia 2023r

Data2023-01-03

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury zleconych przez Miasto i Gminę Czarny Dunajec w 2023 roku organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz powołania Komisji Konkursowej

> czytaj więcej
powrót na górę strony wróć na górę