Przedszkola

Lp.

Nazwa szkoły i adres

Dyrektor

Telefon

Adres e-mail

1.

Przedszkole Samorządowe w Czarnym Dunajcu, ul. Targowa 1B, 34-470 Czarny Dunajec

mgr Anita Szarlej

(18)2657130

psdunajec@psdunajec.pl

2.

Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Czerwiennem, 34-407 Czerwienne 245,

mgr Izabella Kuczyńska-Rogacz

(18)2658134

przedszkoleczerwienne@gmail.com

3.

Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich nr 1 w Starem Bystrem, 34- 407 Stare Bystre 347,

mgr Aniela Staszel

(18)2858729

pgspsk@wp.pl

4.

Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich nr 2 w Starem Bystrem, 34-407 Stare Bystre 124,

mgr Krystyna Rychtarczyk-Szczypta

(18)2858665

ksp2spsk@onet.pl

5.

Niepubliczne Prywatne Integracyjne „Bajkowe Przedszkole”, ul. Kmietowicza 84a,
34-470 Czarny Dunajec

mgr Paulina Sulka

506090 802

mbajkowyswiat@gmail.com

6.
Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat”, 34-407 Ciche 137d
mgr Marzena Kruczek 506090 802 mbajkowyswiat@gmail.com