x

Podatki i opłaty

StanowiskoImię i NazwiskoNr telefonuNr pokoju

Stanowiska ds. ustalania należności podatkowych, opłat i windykacji

Stanowisko ds. kontroli

Ref.  Aneta Błęka

Podinsp. Weronika Grela

Podinsp. Małgorzata Garczek

Ref . Magdalena Bazińska

Insp.  Halina Michniak

Insp.  Maria Kubasik

Podinsp.  Aneta Bieda

18 26-135-34

18 26-135-34

18 26-135-34

18 26-135-34

18 26-135-22

18 26-135-22

18 26-135-22

34

34

34

34

22

22

22TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI oraz INFORMACJI

I. Osoby prawne (deklaracje)

 • Podatek od nieruchomości do 31 stycznia
 • Podatek rolny do 15 stycznia
 • Podatek leśny do 15 stycznia

Uwaga! Jeśli obowiązek podatkowy powstał po w/w terminach, to termin składania deklaracji wnosi 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.


II. osoby fizyczne (informacje)

Składają informacje w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w terminie 14 dni od dnia w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie albo wygaśniecie obowiązku podatkowego lub zdarzenie powodujące zmianę wysokości opodatkowania (np. kupno, sprzedaż, zmiana sposobu użytkowania nieruchomości).


III. Osoby prawne i fizyczne (deklaracje)

Podatek od środków transportowych do 15 lutego

Uwaga! Jeśli obowiązek podatkowy powstał po w/w terminach, to termin składania deklaracji wnosi 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.


TERMINY PŁATNOŚCI PODATKÓW

I.Osoby fizyczne

Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny

 • 15 marca
 • 15 maja
 • 15 września
 • 15 listopada roku podatkowego.

Jeżeli decyzja nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności raty podatku określonym w decyzji, to termin jej płatności wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


II.Osoby prawne

Podatek od nieruchomości

 • do 31 stycznia - I rata,
 • do dnia 15 każdego miesiąca - następne raty

Podatek rolny

 •  15 marca
 •  15 maja
 •  15 września
 •  15 listopada roku podatkowego.

Podatek leśny

 • do dnia 15 każdego miesiąca

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne i osoby prawne

 • do dnia 15 lutego – I rata,
 • do dnia 15 września – II rata.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego a przed 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:

 • w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego – I rata
 • do dnia 15 września danego roku – II rata


Uchwały Rady Gminy:

powrót na górę strony wróć na górę