OSP Czarny Dunajec

Adres jednostki: Czarny Dunajec ul. Józefa Piłsudskiego 3

Liczba członków: 72 osoby

Skład Zarządu na lata 2016 - 2020

Prezes: Andrzej Bukowski

Naczelnik: Rafał Rubiś

Z-ca Naczelnika: Michał Głodowski

Skarbnik: Jakub Bukowski

Sekretarz: Szymon Mikołajczyk

Gospodarz: Marcin Wiśniecki

Kronikarz: Łukasz Rubiś