OSP Czerwienne Dolne

Rok powstania: 1937

Liczba członków: 26 osób

Skład Zarządu na lata 2016 - 2020

Prezes: Roman Luberda

Naczelnik: Bolesław Długopolski

Z-ca Naczelnika: Jan Mrugała

Skarbnik: Kazimierz Fatla

Sekretarz: Maciej Bzdyk


HISTORIA:

Ochotnicza Straż Pożarna w Czerwiennem Dolnym została założona w 1937 roku.

Pierwszym komendantem jednostki został wybrany Andrzej Kowalczyk

W 1950 roku zbudowano pierwszą remizę na działce podarowanej przez Władysława Hramiec. Budynek powstał dzięki pracy mieszkańców, a jego wyróżnikiem była rzeźba strażaka w stroju regionalnym na szczycie wieży, wykonana przez artystę ludowego Stanisława Durleta.

W latach 1990-1992 nastąpiła rozbudowa remizy, która powiększyła się o garaż oraz pomieszczenia na piętrze. W 1993 roku odbyło się uroczyste otwarcie remizy.

12 stycznia 1995 roku jednostka pozyskała samochód pożarniczy Star 266, który wraz z remizą został poświęcony 14 maja tego samego roku.

W 1996 roku jednostka OSP zakupiła sztandar.

W roku 2010 do jednostki OSP Czerwienne Dolne zostaje przekazany samochód Star 244 z jednostki OSP Chochołów.