OSP Pieniążkowice

Rok powstania: 1918

Liczba członków: 39 osób

Skład Zarządu na lata 2016 - 2020

Prezes: Jan Bartyzoł

Naczelnik: Zdzisław Gal

Z-ca Naczelnika: Dariusz Bartyzoł

Skarbnik: Zbigniew Bartyzoł

Sekretarz: Krzysztof Bobek

Gospodarz: Kazimierz Ciślak

Kronikarz: Grzegorz Bartyzoł


Galeria