OSP Podczerwone

Liczba członków: 63 osoby

Adres jednostki: Podczerwone 112

Skład Zarządu na lata 2016 - 2020

Prezes: Kazimierz Jarończyk

Naczelnik: Krzysztof Leja

Z-ca Naczelnika: Jan Toczek

Skarbnik: Jan Ciężczak

Sekretarz: Grzegorz Hajnos

Gospodarz: Marek Solarczyk

Kronikarz: Stanisław Podczerwiński