OSP Wróblówka

Rok powstania: 1928

Liczba członków: 49 osób

Skład Zarządu na lata 2016 - 2020

Prezes: Zdzisław Styrczula

Naczelnik: Kazimierz Szczypta

Z-ca Naczelnika: Andrzej Mazur

Skarbnik: Stanisław Kojs

Sekretarz: Stanisław Szczypta


HISTORIA:

Ochotnicza Straż Pożarna we Wróblówce według ustnych przekazów powstała w 1928 roku. Pierwszym Naczelnikiem był Franciszek Solarczyk. Pierwszą prowizoryczną remizę stanowiło pomieszczenie przy Kuźni. Z dawnych dziejów OSP zachowało się niewiele informacji, nie prowadzono żadnej ewidencji członków.

Kolejnym Naczelnikiem był Józef Szczypta, pełniący swoje obowiązki do 1987, jego następcą został Stanisław Szczypta, który sprawuje swoją służbę do dzisiaj.

W latach 60 rozpoczęto budowę nowej remizy. W 1987 roku w akcie darowizny zostaje przekazany sąsiedni dwupiętrowy budynek. W latach 90-tych remiza przechodziła wielokrotne przebudowy, w skutek których dobudowano 2 następne piętra oraz garaż dla wozu strażackiego.

Pierwszym samochodem bojowym był amerykański DOG, który uległ awarii i nigdy nie powrócił już do jednostki. Na jego miejsce pojawił się wóz przystosowany do działań gaśniczych. Początkowo siłą pociągową wozu strażackiego były konie a w późniejszym czasie ciągnik. W latach 80-tych OSP Wróblówka otrzymała z Komendy Wojewódzkiej PSP w Nowym Sączu lekki samochód pożarniczy marki Żuk. W 1999 roku jednostka otrzymała od Urzędu Gminy fundusze na zakup samochodu marki DAF, który służył do 2003 roku w którym to zakupiono nowy, średni samochód gaśniczy marki Star.

Pierwszy sztandar został ufundowany przez Marię i Józefa Gąsior oraz Zofię i Józefa Solarczyk w 1988 roku.

Od roku 1985 jednostka rozpoczęła odnosić pierwsze sukcesy z Zawodach Sportowo-Pożarniczych na szczeblu gminnym, powiatowym. W roku 1987 przy OSP Wróblówka rozpoczęła swoją działalność chłopięca młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, a w 1993 szeregi MDP we Wróblówce zasiliła również drużyna dziewczęca.