x

Aktywna Tablica 2023

2023-10-02
< wróć

W 2023 roku realizowana jest kolejna edycja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.


Miasto i Gmina Czarny Dunajec otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 70 000,00 zł na zakup  pomocy dydaktycznych dla uczniów w dwóch szkołach, dla których jest organem prowadzącym tj. w Szkole Podstawowej im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie oraz Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Załucznem

   Program Aktywna Tablica ma na celu rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zakłada on dofinansowanie placówek w celu zakupu pomocy niezbędnych do rozwoju kompetencji TIK w szkołach, umożliwia stworzenie w  szkole miejsca przeznaczonego do nauki i stymulowania rozwoju uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego  oraz korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

  Całkowity koszt realizacji Programu wyniesie 87 500,00 zł , z czego wkład własny Miasta  i Gminy Czarny Dunajec to kwota 17 500,00 zł.

powrót na górę strony wróć na górę