x

Dzień Seniora 2023

2023-12-06
< wróć

W dniu 05.12.br  odbył się w gminie Czarny Dunajec ,,Dzień Seniora’’ połączony z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego.


Uroczyste spotkanie miało miejsce w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec. W uroczystościach wzięli udział Seniorzy z Miasta i Gminy Czarny Dunajec, Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec Pan Marcin Ratułowski, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Pan Tadeusz Czepiel, skarbnik Pani Monika Styrczula, Sekretarz Miasta i Gminy Czarny Dunajec Pan Michał Jarończyk oraz  dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pracownikami tut. Ośrodka.

Na początku uroczystości Dyrektor GOPS powitał zgromadzonych gości oraz złożył życzenia Seniorom. Ze strony rządzących również nie zabrakło życzeń oraz słów wdzięczności dla seniorów, a także podziękowań za dotychczasową pracę i zaangażowanie dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. O część artystyczną zadbali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu pod opieką Siostry Elizy w przedstawieniu pt. „Cztery pory roku”, w którym nie zabrakło zaśpiewanego sto lat dla seniorów. Po części artystycznej pracownicy GOPS wraz z dziećmi rozdali seniorom okolicznościowe upominki. Następnie wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek. Nie zabrakło również kapeli góralskiej, która świętującym umiliła czas. Po konsumpcji seniorzy wspólnie z kapelą góralską zaśpiewali znane piosenki, recytowali napisane przez siebie wiersze i opowiadania z życia społeczności senioralnej.

Spotkanie było również okazją do podsumowania działań, które udało się zrealizować dla seniorów z tutejszej gminy w 2023 roku, a były to:

1.      Zajęcia florystyczne,

2.      Wyjazd do Krakowa,

3.      Wyjazd na musical do Nowego Targu,

4.      Zajęcia kulinarne,

5.      Wyjazd seniorów do Węgorzewa,

6.      Spotkanie z kardiologiem.

 

Opr.

Rafał Wilkus

GOPS Czarny Dunajec

powrót na górę strony wróć na górę