x

Gimnastyka korekcyjna w Gminie Czarny Dunajec 2023

2023-03-31
< wróć

    Miasto i Gmina Czarny Dunajec w 2023 roku pozyskała kwotę 15 000,00 zł na realizację zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjo-kompensacyjnej w ramach projektu „Gimnastyka korekcyjna w Gminie Czarny Dunajec”, współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.Zajęcia odbywają się w 8 szkołach (10 grup po 15 uczniów):

-Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu,

-Szkoła Podstawowa nr 1 im. Andrzeja Knapczyka-Ducha w Czerwiennem ,

-Szkoła Podstawowa im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie ,

-Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Odrowążu,

-Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku,

-Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Podszklu,

-Szkoła Podstawowa im. Ks. Prof. J. Tischnera w Ratułowie,

-Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Załucznem.

   Głównym celem tych zajęć jest skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała

i wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach życia codziennego. Ponadto projekt ma na celu zapobieganie pogłębianiu się wady postawy, rozciągnięcie mięśni przykurczonych i wzmacnianie mięśni osłabionych, wyrobienie odruchu prawidłowego ustawiania stóp i nawyku prawidłowego chodu. Każda grupa zajęciowa będzie miała dodatkowe, ponadprogramowe zajęcia 2 do 3 razy w tygodniu. Zajęcia prowadzą nauczyciele, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej. Pierwsza część zajęć jest realizowana od 13 marca do 23 czerwca, natomiast druga część  będzie realizowana po wakacjach od 2 września do 8 grudnia 2023 r.

   Łączny koszt zajęć wynosi 36 000,00 zł., w tym 21 000,00 zł. z budżetu Miasta i Gminy Czarny Dunajec.


powrót na górę strony wróć na górę