x

Gimnastyka korekcyjna w Gminie Czarny Dunajec

2023-06-29
< wróć

Zakończyła się I część zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjo-kompensacyjnej (13.03-23.06.2023 r.), w ramach projektu „Gimnastyka korekcyjna w Gminie Czarny Dunajec”,   współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.


Miasto i Gmina Czarny Dunajec  w 2023 roku pozyskała na te zajęcia kwotę 15 000,00 zł.

Zajęcia odbywają się w 8 szkołach (10 grup po 15 uczniów):

-Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu – 2 grupy,

-Szkoła Podstawowa nr 1 im. Andrzeja Knapczyka-Ducha w Czerwiennem – 1 grupa ,

-Szkoła Podstawowa im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie - 1 grupa,

-Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Odrowążu - 1 grupa,

-Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku – 2 grupy,

-Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Podszklu - 1 grupa,

-Szkoła Podstawowa im. Ks. Prof. J. Tischnera w Ratułowie - 1 grupa,

-Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Załucznem - 1 grupa.

Głównym celem tych zajęć jest skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach życia codziennego. Ponadto projekt ma na celu zapobieganie pogłębianiu się wady postawy, rozciągnięcie mięśni przykurczonych i wzmacnianie mięśni osłabionych, wyrobienie odruchu prawidłowego ustawiania stóp i nawyku prawidłowego chodu. Zajęcia prowadzą nauczyciele, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, 2 do 3 razy w tygodniu. Druga część zajęć będzie realizowana po wakacjach od 4 września do 8 grudnia 2023 r.


Łączny koszt zajęć wyniesie 36 000,00 zł., w tym 21 000,00 zł. z budżetu Miasta i Gminy Czarny Dunajec.

powrót na górę strony wróć na górę