x

Gimnastyka korekcyjna w Mieście i Gminie Czarny Dunajec 2023

2023-12-29
< wróć

Zakończyła się realizacja zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjo-kompensacyjnej, w ramach projektu „Gimnastyka korekcyjna w Gminie Czarny Dunajec” współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.


Miasto i Gmina Czarny Dunajec w 2023 roku pozyskała kwotę 15 000,00 zł na realizację tych zajęć. Zajęcia odbywały się w 8 szkołach    (10 grup po 15 uczniów):

-Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu,

-Szkoła Podstawowa nr 1 im. Andrzeja Knapczyka-Ducha w Czerwiennem ,

-Szkoła Podstawowa im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie ,

-Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Odrowążu,

-Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku,

-Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Podszklu,

-Szkoła Podstawowa im. Ks. Prof. J. Tischnera w Ratułowie,

-Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Załucznem.

   Głównym celem tych zajęć było skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach życia codziennego. Ponadto projekt miał na celu zapobieganie pogłębianiu się wad postawy, rozciągnięcie mięśni przykurczonych i wzmacnianie mięśni osłabionych, wyrobienie odruchu prawidłowego ustawiania stóp i nawyku prawidłowego chodu. Mamy nadzieję że udział w zajęciach zachęci dzieci do systematycznej aktywności fizycznej.  Każda grupa zajęciowa miała dodatkowe, ponadprogramowe zajęcia 2 do 3 razy w tygodniu, które prowadzili nauczyciele, posiadający uprawnienia do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej. Pierwsza część była realizowana od 13 marca do 23 czerwca, natomiast druga część  po wakacjach, od 2 września do 8 grudnia 2023 r.

   Łączny koszt zajęć wyniósł 36 000,00 zł., w tym 21 000,00 zł. z budżetu Miasta i Gminy Czarny Dunajec oraz  15 000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki.


powrót na górę strony wróć na górę